Gymnázium Budějovická

79-41-K/610 šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium (2016)

Naposledy upraveno , GyBu admin

Koncepce nových maturit podle z. 561/2004 Sb. (školský zákon – ŠZ) ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Školní rok 2015/2016, bilingva (§ 81 ŠZ)

Přechodná ustanovení – ve společné části koná žák 2 povinné zkoušky jedné úrovně, přihláška do 1. 12. 2015:

  1. z českého jazyka a literatury (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) – školní seznam literárních děl
  2. z cizího jazykašpanělština, angličtina (didaktický test, písemná práce a ústní zkouška před komisí) nebo z matematiky (didaktický test v českém jazyce)

Žák úspěšně vykoná společnou část maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykonal obě povinné zkoušky. Žák opakuje jenom tu část zkoušky, u které neuspěl.

Žák může konat navíc nejvýše 2 nepovinné zkoušky (z předmětů cizí jazyk – A, N, Fr, Šp – nebo matematika), opravné nepovinné zkoušky se nekonají.

Profilová část

V profilové školní části (§ 79 ŠZ) jsou povinné 2 zkoušky (jedné úrovně stanovené školou) a max. 2 nepovinné zkoušky:

1. povinná zkouška

Španělský jazyk, literatura a kultura Písemná zkouška
a ústní zkouška před komisí

2. povinná zkouška se volí z nabídky předmětů vyučovaných ve španělštině

Matematika Ústní zkouška před komisí (ve španělštině)
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie

Nepovinná zkouška (max. 2) se volí z této nabídky:

Český jazyk Ústní zkouška před komisí
Anglický jazyk
Biologie
Společenské vědy
Informatika
Est. výchova – hudební Ústní zkouška před komisí + rozbor hudební ukázky
Est. výchova – výtvarná Ústní zkouška před komisí + výtvarná práce
Matematika+
+ všechny předměty z nabídky 2, které si žák nevybral jako povinné


V Praze dne 14. 9. 2015

Z. Bednářová, ředitelka školy

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy