Gymnázium Budějovická

Maturita ve 4.E

Naposledy upraveno , Renata Trnková

Maturitní zkoušky třídy 4.E

„Řekli jsme, že zkouška maturitní je temným mystériem, a jsme dlužni vysvětlení tohoto nejasného tvrzení. Nuže, musíme nejdříve odhaliti úžasný fakt, že odvěcí nepřátelé stávají se při tomto obřadu jakýmisi spiklenci, mezi nimiž vládne vzácná svornost a téměř pudové sblížení. Jakmile se totiž študák probojoval úskalími opáček, kompón, postupek a reparátů k maturitě, přestávají kantoři ukládat o jeho blaho a považují za věc cti, aby borec, zocelený dlouholetým zápasem s předměty a docenty, byl prohlášen za zralého muže. Nikoli však zralého na „pecku", nýbrž zralého pro takzvaný praktický život, což je termín venkoncem záhadný a my se nebudeme pokoušet o výklad, neboť to nepatří do středoškolského kosmu. Plyne z toho nutný závěr, že až do maturity vede študák život nepraktický, načež, když se za ním bouda definitivně zavře, ocitá se na ulici, čili v životě praktickém."

Jaroslav Žák – Študáci a kantoři

Přesně tak, jak výše uvádí povolaný znalec duší študáckých, opustilo všech 28 studentů třídy 4.E život nepraktický… A 12 z nich dokonce s vyznamenáním. Po nebývale dlouhém svatém týdnu, vlastně svatém čtvrtroku, kdy študáci museli čelit nejen nejisté době koronavirové, ale i soustavným online výpadům svých profesorů, zhlédnuvších se v home office pedagogické práci, proběhly maturitní zkoušky v termínu od 10. do 16. června pod spravedlivým a laskavým vedením paní předsedkyně zkušební komise Mgr. Markéty Hauptmannové. A ze stěny nad tabulí na to vše shlížel pan prezident Masaryk a možná si říkal: „Šťastný je ten, kdo má bohatý obsah životní, šťastný je ten, kdo dovede poctivým úsilím zčásti uskutečnit své ideály."

Ivo Klein, třídní učitel


Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Renata Trnková