Gymnázium Budějovická

Maturitní zkoušky a slavnostní předávání českých a španělských vysvědčení absolventům 6. D 2019 (bilingva)

Naposledy upraveno , Marie Pšenicová

Ve dnech 16. - 22. května proběhly ve třídě 6. D maturitní zkoušky po absolvování šesti let náročného česko-španělského studijního programu.

V úterý 28. května pak byla úspěšným absolventům předána v prostorách Instituto Cervantes v Praze jak česká, tak španělská vysvědčení. Slavnostního aktu se zúčastnili: atašé pro vzdělávání španělského velvyslanectví, Lda. Amaya Cal Linares, předsedkyně letošní maturitní komise, PhDr. Anna Mištinová, Ph.D., ředitelka gymnázia, PaedDr. Zdeňka Bednářová, místopředsedkyně maturitní komise Mgr. Jana Chadimová, Instituto Cervantes zastupoval vedoucí studijního oddělení, Ldo. Francisco Javier López Tapia. Z řad publika vše také pozorovali zástupkyně ředitelky školy, Mgr. Marie Pšenicová, a španělští vyučující, Ldo. David Llorente Oller a Ldo. Vicente José Carreres Rodríguez.

Téměř všichni studenti složili maturitní zkoušky velmi úspěšně, 5 z nich dokonce s vyznamenáním a 1 se samými jedničkami.

Při slavnostním aktu přednesli své projevy ve španělštině a v češtině také zástupci maturantů - absolventů ročníku 2019, Kevin Kotalík a Sarah Břeňová. Již tradičně byl přítomen také školní pěvecký sbor pod vedením sbormistryně Mgr. Lenky Charvátové, který zazpíval studentskou hymnu Gaudeamus Igitur a na závěr píseň Hey Jude.

Vzhledem k tomu, že se tato třída v jiné souvislosti proslavila vtipným a celkem výstižným prohlášením jedním z jejích členů: "Lidi, věnovali jsme tomu nejmíň času, nejmíň energie...takže nemáme, co ztratit...," je třeba konstatovat, že nakonec opravdu v podstatě příliš neztratili...

Maturantům - absolventům blahopřejeme k hezkým výsledkům u maturitních zkoušek a přejeme mnoho úspěchů do dalších životních etap.

Mgr. Kateřina Krýzlová

koordinátorka česko-španělského studia a třídní učitelka, společně s RNDr. Stanislavem Búthem

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Marie Pšenicová