Gymnázium Budějovická

Maturitní zkoušky ve třídě 4. E (čtyřleté gymnázium)

Naposledy upraveno , Marie Pšenicová

Ve čtvrtek 16. 5. nastal pro třídu 4. E den D – byly zahájeny ústní maturitní zkoušky, v nichž byly prověřeny znalosti 31 studentů celkem ve 12 předmětech. Učebna č. 46 byla náležitě zařízena, nechybělo ani tablo a fotky ze školních výletů a další akcí. Studentům byla po celou dobu maturit k dispozici učebna č. 41 jako občerstvovací a přípravná místnost. Ráno prvního dne proběhl slavnostní nástup celé třídy a již v 7:50 hodin si Diana Gyvrylyuk tahala první otázku. Následoval maraton jednotlivých zkoušek, na jehož konci, ve středu 22.5.v 15:45 hodin padl závěrečný verdikt: 23 studentů prospělo, 2 studenti prospěli s vyznamenáním, někteří studenti neprospěli a přijdou si v září maturitu zopakovat.

28.5. se od 14:00 hodin v Nuselské radnici konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Zúčastnily se třídy 4. E a 8. A, přítomni byli rodinní příslušníci studentů, třídní, místopředsedové maturitních komisí a vedení školy. Optimistická a pozitivní atmosféra ve společenském sále byla navozena úsměvy samotných studentů, ze kterých spadl veškerý stres posledních měsíců. Jejich intenzivní příprava byla symbolicky odměněna v následujících minutách. Celý ceremoniál byl zahájen školním sborem, který v úvodu přednesl studentskou hymnu. Následoval projev Mgr. Jana Duška, který zhodnotil působení studentů na naší škole a vyjádřil přesvědčení, že nejenom nabyté znalosti, ale i vztahy a vzpomínky na společně strávený čas ve škole a na nejrůznějších školních akcích přetrvají a na třídních srazech bude vzpomínáno na roky strávené na Gymnáziu Budějovická v dobrém a s úsměvem.

Následně došlo k předání samotných vysvědčení studentům - absolventům. Následoval závěrečný projev ředitelky školy, PaedDr. Zdeňky Bednářové, která v něm studentům popřála mnoho štěstí a úspěchů do budoucího života.

Mgr. Jan Dušek, třídní 4. E

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Marie Pšenicová