Gymnázium Budějovická

Maturity v česko-španělské třídě 6.D

Naposledy upraveno , Zdeňka Bednářová

V týdnu od 18.–22. 5. 2015 proběhly ve třídě 6.D dvojjazyčného česko-španělského studia maturitní zkoušky. Uspělo u nich všech 29 studentů. Čtyři studentky prospěly se samými jedničkami, osm studentů prospělo s vyznamenáním a zbylých sedmnáct studentů prospělo s velmi hezkými výsledky.

Dne 28. 5. 2015 pak před zraky rodičů a příbuzných proběhlo slavnostní předávání českých a španělských vysvědčení absolventům bilingvy. Akce se konala v prostorách Instituto Cervantes v Praze nejen za přítomnosti ředitelky školy a členů maturitní komise, jejíž předsedkyní byla i v letošním školním roce PhDr. Anna Mištinová, Ph.D, ale zejména také velvyslance Španělského království v České republice (pan Pedro Calvo-Sotelo Ibáñez–Martín). Akce se dále zúčastnila vedoucí kulturního oddělení Instituto Cervantes, paní Delia Antelo a zpovzdálí vše sledoval i ředitel IC, pan Ramiro Villapadierna. Dalšími členkami komise byly místopředsedkyně maturitní komise Mgr. Kateřina Konířová a třídní profesorka PaedDr. Blanka Čonková, která studenty vedla a držela nad nimi „ochrannou ruku“ po celých dlouhých šest let studia.

Na začátku a na závěr slavnostního aktu zazněly studentská hymna GAUDEAMUS IGITUR a španělská renesanční píseň DINDIRINDIN v podání pěveckého sboru školy pod vedením sbormistryně paní Lenky Charvátové. Se studenty se přišli rozloučit i jejich španělští vyučující.

Absolventi třídy 6.D 2015 svými krásnými výsledky hezky zakončili první 25 letou éru česko-španělského studia na škole a my všichni si přejeme, aby i dalších nejméně 25 let se neslo v duchu podobných úspěchů dalších našich studentů.

Mgr. Kateřina Konířová
Koordinátorka česko-španělského studia na GYBU

Fotogalerie
Otevřít fotogalerii
Autor
Zdeňka Bednářová

ředitelka školy