Gymnázium Budějovická

Školní seznam literárních děl (2020)

Naposledy upraveno , GyBu admin

Pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury stanoví škola školní seznam literárních děl. Z tohoto seznamu si do 31. března každý student podle platných kritérií sestaví vlastní seznam literárních děl, který musí obsahovat 20 literárních děl. Jestliže žák neodevzdá řediteli školy tento vlastní seznam do stanoveného termínu, losuje si u ústní zkoušky společné části ze všech pracovních listů ke všem dílům ve školním seznamu literárních děl. (Vyhláška č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.)

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století minimálně 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století minimálně 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století minimálně 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených děl je 60, horní hranice není stanovena.

Přílohy
kanon2020.pdf Stáhnout
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy