Gymnázium Budějovická

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy.

Synchronizace boxů a internetových objednávek

, GyBu admin

Od 20. 1. 2015 došlo k další změně v systému objednávání obědů. Zastaralý objednávkový program byl vyměněný za novější verzi. Nyní již při internetovém objednávání poznáte, co a na kdy máte objednáno…

Změna systému objednávání

, GyBu admin

Na četné žádosti strávníků dochází od 1. 12. 2014 ke změně v objednávání a odhlašování obědů Každý oběd je od prosince nutné si objednat buď pomocí jednoho ze dvou objednávkových boxů, nebo přes…

Provozní řád školní jídelny

, GyBu admin

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy. Peníze na konta se zasílají na účet školy – 54837041/0100 + variabilní symbol studenta (rodné číslo bez lomítka). Provoz školní…