Gymnázium Budějovická

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy.

Změna provozního řádu školní jídelny

, GyBu admin

Od září 2019 se mění provozní řád školní jídelny: Obědy se vydávají po předložení čipu. Cena čipu je 20 Kč. Ceny obědů: pro I. st. (do 14 let) 28 Kč, pro II. st. (od 14 let) 30 Kč. Vedoucí…

Změna variabilních symbolů

, GyBu admin

Na základě přímo aplikovatelného Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR (angl. General Data Protection Regulation), platného od 25. května 2018, příp. ustanovení zákona č. 101…

Synchronizace boxů a internetových objednávek

, GyBu admin

Od 20. 1. 2015 došlo k další změně v systému objednávání obědů. Zastaralý objednávkový program byl vyměněný za novější verzi. Nyní již při internetovém objednávání poznáte, co a na kdy máte objednáno…

Změna systému objednávání

, GyBu admin

Na četné žádosti strávníků dochází od 1. 12. 2014 ke změně v objednávání a odhlašování obědů Každý oběd je od prosince nutné si objednat buď pomocí jednoho ze dvou objednávkových boxů, nebo přes…

Provozní řád školní jídelny

, GyBu admin

Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy. Peníze na konta se zasílají na účet školy – 54837041/0100 + variabilní symbol studenta: přihlašovací jméno na internetové…