Gymnázium Budějovická

Provozní řád školní jídelny

Naposledy upraveno , GyBu admin
 • Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy.
 • Peníze na konta se zasílají na účet školy – 54837041/0100 + variabilní symbol studenta: přihlašovací jméno na internetové objednávání.
 • Provoz školní jídelny je od 6:30 do 15:00 hodin.
 • Obědy se přihlašují do 14:00 hodin den dopředu.
 • Obědy se vydávají po předložení čipu. Cena čipu je 130 Kč.
 • Při ztrátě čipu je třeba zakoupit si nový.
 • Ceny obědů: pro I. st. (do 14 let) 26 Kč, pro II. st. (od 14 let) 28 Kč.
 • Konta se převádí na další měsíc.
 • Jídelní lístek na týden dopředu mají strávníci k dispozici v jídelně a na internetu.
 • V případě absence strávníka je možné první den nemoci odebrat stravu do jídlonosičů.
 • Organizace výdeje stravy žákům je zabezpečena vhodnou úpravou rozvrhů nástupu jednotlivých tříd na oběd od 12:00 do 14:00 hod.
 • Pedagogický dozor v jídelně zajišťuje vedení školy.
 • Obědy se odhlašují ráno do 7:00 hodin na tel.: 227 053 142.
 • Obědy se vydávají u výdejního okna z kuchyně.
 • Použité nádobí se odkládá u pultu odděleném od výdeje.
 • Špinavé stoly a podlahu během výdeje uklízí pracovnice kuchyně.
 • Pokud strávník nebude mít na kontě dostatečnou finanční hotovost, není jídelna povinna stravování poskytovat.
 • V případě neočekávaných provozních problémů je vedoucí Š. J. (po schválení ředitelkou školy) oprávněna po dobu nezbytně nutnou, zajistit stravování pouze jedním hlavním jídlem.
 • Veškeré připomínky a stížnosti na stravování mohou strávníci projednat s vedoucí Š. J.
 • Každý student si může denně kontrolovat výši svého konta a podle potřeby jej kdykoliv navýšit platbou na účet.
 • Vyúčtování plateb se bude automaticky provádět maturantům. Ostatním strávníkům se bude automaticky provádět vyúčtování pouze v případě, že mají na účtu ŠJ částku vyšší než průměrné dvouměsíčné stravné. Těmto strávníkům se bude vrácená platba posílat zpět na účet, ze kterého byla zaslána poslední platba. Případně bude platba vrácena jednotlivým žákům na písemné vyžádání. Zbývajícím žákům se bude konto převádět do dalšího školního roku.


Vedoucí Š. J. Emílie Kroupová
Ředitelka školy PaedDr. Zdeňka Bednářová

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy