Gymnázium Budějovická

Změna systému objednávání

Naposledy upraveno , GyBu admin

Na četné žádosti strávníků dochází od 1. 12. 2014 ke změně v objednávání a odhlašování obědů

 • Každý oběd je od prosince nutné si objednat buď pomocí jednoho ze dvou objednávkových boxů, nebo přes internet.
 • Při výdeji oběda již nedojde k automatickému objednání oběda na další pracovní den.
  • Toto nastavení ocení zejména ti strávníci, kteří se nestravují každý den. (Odpadne jim nutnost odhlašování oběda např. na středu, pokud šli v úterý na oběd.)
  • Naopak ti, kteří se stravují pravidelně, budou mít situaci složitější. Buď si objednají, nebo nebudou jíst.
 • Objednávat si lze pouze na dny, na které je v systému zapsán jídelníček a to maximálně na stávající, příp. následující měsíc.
 • Na účtu musíte mít dost peněz, aby stačily na všechny objednané obědy.
 • Systém boxů a internetu není online propojen. Proto nelze přes internet zjistit, zda a co máte na kdy objednáno. Dá se to však změnit, zvolit znovu či odhlásit. Ve chvíli uzávěrky ve 14:00 se jako poslední změna bere ta, která byla provedena přes internet.
 • Je dobré si uvědomit, že internetové požadavky můžete zadávat kdykoliv mezi uzávěrkami, jsou zaznamenávány, ale aplikují se až po další uzávěrce najednou.
 • V objednávkovém boxu vidíte co a na kdy máte objednáno. Můžete bez problémů objednávky měnit, případně rušit.
 • Podle provozního řádu školní jídelny se obědy přihlašují a odhlašují do 14:00 den předem.
  • Můžete použít jak objednávkové boxy, tak i internet.
  • Kombinace boxů a internetu může dát na první pohled nepřehledný výsledek.
   • Pokud budete objednávat obědy pomocí boxů i internetu, problémy by nastat neměly. Objednávky se jednoduše doplní. Pochopitelně, že si nemůžete zajistit na jeden den dva obědy.
   • Jestliže si objednáte jeden den pomocí boxu a internetu různá jídla, zvítězí volba přes internet. Je-li to s dostatečným předstihem, můžete to další den klidně pomocí boxu (či internetu) opět změnit.
   • Pokud odhlašujete obědy pomocí boxů i internetu, provede se obojí. Pochopitelně můžete odhlásit jeden oběd jak pomocí boxu, tak přes internet.
   • Nejméně přehledná situace nastane, jestliže objednáváte i odhlašujete obědy jak pomocí boxů, tak pomocí internetu. Za základ se vezmou změny přes box a po uzávěrce ve 14:00 se aplikují změny zadané přes internet.
 • Změnu objednávky můžete dohodnout ráno do 7:00 hodin na tel.: 227 053 142.


Od 20. 1. 2015 jsou údaje z boxů a internetu pravidelně synchronizovány.

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy