Gymnázium Budějovická

Změna variabilních symbolů

Naposledy upraveno , GyBu admin

Na základě přímo aplikovatelného Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR (angl. General Data Protection Regulation), platného od 25. května 2018, příp. ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, od 1. 5. 2018 rušíme variabilní symboly (rodné číslo strávníka) a jsou nahrazeny přihlašovacím jménem na internetové objednávání (173.....).

Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy