Gymnázium Budějovická

Konzultační hodiny 2018/19

Naposledy upraveno , Kateřina Šmatláková

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) se skládá ze čtyř osob, jejichž odborné zaměření, konzultační hodiny a kontaktní informace najdete níže:

Kateřina Šmatláková - školní psycholožka

Konzultační hodiny do 23.9.2018

 • Pondělí 3.9. 0 8.00 - 12.00, 12.30 - 14.00
 • Úterý 4.9. 09.00 - 12.00, 12.30 - 14.00
 • Středa 5.9. 09.00 - 12.00, 12.30 - 18.30
 • Čtvrtek 6.9. 09.00 - 13.00
 • Pondělí 10.9. 10.00 - 14.00
 • 11.9. až 14.9. - školení mimo budovu GyBu
 • 16.9. až 22.9. - účast na adaptačních výjezdech prvních ročníků

Konzultační hodiny od 24.9. 2018 zde budou zveřejněny nejpozději v pátek 14.9.2018

Kontakty:

 • email: katerina.smatlakova@gybu.cz
 • telefon: 227 053 140
 • pracovna – podkroví, přístup od vchodu po pravém schodišti, IV. patro (páté podlaží)


Nataša Šimků - výchovná poradkyně pro všeobecné (osmileté a čtyřleté) studium

Konzultační hodiny:

 • Úterý 10.35 - 11.20
 • Středa 10.35 - 11.20
 • Čtvrtek 11.30 - 12.15

Kontakty:

 • email: natasa.simku@gybu.cz
 • telefon: 227 053 125
 • pracovna - kabinet dějepisu, II. patro (třetí podlaží)
Miroslava Kovaříková - výchovná poradkyně pro šestileté (bilingvní) studium

Konzultační hodiny:

 • Úterý 11.30 - 12.15
 • Čtvrtek 11.30 - 12.15

Kontakty:

 • email: miroslava.kovarikova@gybu.cz
 • telefon: 227 053 123
 • pracovna - kabinet chemie, I. patro (druhé podlaží)
Milan Hes - školní metodik prevence

Konzultační hodiny:

 • Středa 11.30 - 12.15
 • Čtvrtek 11.30 - 12.15

Kontakty:

 • email: milan.hes@gybu.cz
 • telefon: 227 053 125
 • pracovna - kabinet dějepisu, II. patro (třetí podlaží)


Autor
Kateřina Šmatláková