Gymnázium Budějovická

Nové složení školního poradenského týmu

Naposledy upraveno , Kateřina Šmatláková

Milé studentky a studenti, vážení rodiče,

v závěru minulého školního roku jsme se postupně připravovali na změny ve složení členů ŠPP a tím i změny v rozdělení jednotlivých činností.

Od září 2017 bude školní poradenské pracoviště fungovat ve složení:

  • Mgr. Kateřina Šmatláková
  • Mgr. Nataša Šimků
  • PhDr. Miroslava Kovaříková, PhD.
  • Mgr. Milan Hes, PhD.

Mgr. Nataša Šimků a PhDr. Miroslava Kovaříková PhD. budou obě působit v roli výchovných poradkyň, p. Šimků pro osmileté a čtyřleté všeobecné studium, p. Kovaříková pro šestileté bilingvní studium. Obracet se na ně můžete při řešení potíží souvisejících se studijním selháváním, s otázkami či problémy z oblasti výchovy a chování. Společně se také budou starat o tvorbu a aktualizaci vzdělávací nabídky k obohacení studia ve vztahu ke studentům nadaným a mimořádně nadaným.

Mgr. Milan Hes, PhD. bude v průběhu školního roku postupně přebírat roli školního metodika prevence a tomu odpovídající činnosti. V tomto školním roce budeme řešit otázky z oblasti primární prevence ještě oba společně, do budoucna však tato tématika přejde plně na p. Hese. Obracet se na nás můžete při řešení potíží souvisejících s rizikovým chováním jednotlivců, se vztahovými potížemi ve školních třídách apod.

Já budu i nadále k dispozici pro všechny oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, zejména pak při řešení potíží souvisejících se speciálními vzdělávacími potřebami, s osobnostními či rodinnými problémy, i nadále budu poskytovat podporu třídním učitelům při vedení třídnických hodin i studentům při volbě další vzdělávací cesty.

Věřím, že se tato změna osvědčí a že se nám podaří práci školního poradenského pracoviště i nadále zlepšovat především ve prospěch našich studentů.

Přeji úspěšný školní rok 2017/2018

Kateřina Šmatláková

Autor
Kateřina Šmatláková