Gymnázium Budějovická

ŠPP – aktuálně

Školní poradenské pracoviště

PROFI testy - květen 2015

, Kateřina Šmatláková

Výsledky z květnových PROFI testů budou všem účastníkům k dispozici po letních prázdninách - hned od začátku září. Každý účastník dostane písemné zpracování výsledků a ústní interpretace tohoto…