Gymnázium Budějovická

Kontakty 2014/2015

, Kateřina Šmatláková

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) se skládá v současné době ze dvou osob, jejich odborné zaměření, konzultační hodiny a kontaktní informace najdete níže:

Výchovná a kariérová poradkyně pro nižší gymnázium Nataša Šimků

Konzultační hodiny:

Kontakt: e-mail: natasa.simku@gybu.cz

Telefon: 227 053 125

Pracovna kabinet dějepisu, II. patro (třetí podlaží)


Školní psycholožka pro hlavní budovu Kateřina Šmatláková

Konzultační hodiny:

    • Pondělí 7.00 – 12.00
    • Úterý 9.00 – 12.00, 12.30 - 17.30
    • Středa 9.00 – 14.00
    • Čtvrtek 7.00 – 12.00

Kontakt: e-mail: katerina.smatlakova@gybu.cz

Telefon: 227 053 140

Pracovna – podkroví, přístup od vchodu po pravém schodišti, IV. patro (páté podlaží)

Součástí školního poradenství je kromě výchovného a kariérového poradenství a psychologického poradenství samozřejmě i prevence sociálně nežádoucího a rizikového chování. Pozici školního metodika prevence zastává školní psycholožka Kateřina Šmatláková, pro oblast prevence jsou konzultační hodiny a kontaktní informace stejné – viz výše.

Autor
Kateřina Šmatláková