Gymnázium Budějovická

Legislativní dokumenty

, Kateřina Šmatláková

Školský zákon: http://www.msmt.cz/dokumenty/skolsky-zakon

Vyhláška - speciální vzdělávací potřeby: http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-147-2011-s...

Vyhláška - poradenské služby na školách: http://www.msmt.cz/dokumenty/vvyhlaska-c-116-2011-...

Právní výklady MŠMT: http://www.msmt.cz/dokumenty/pravni-vyklad-msmt

Zákon o ochraně osobních údajů: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/oo...


Autor
Kateřina Šmatláková