Gymnázium Budějovická

ŠPP – školní program poradenství

Školní poradenské pracoviště

Školní program poradenství 18/19

, Kateřina Šmatláková

Níže naleznete závěrečnou zprávu z realizace školního programu poradenství 2017/2018 a zároveň text Školního programu poradenství pro 2018/2019.

Školní program poradenství 2017/18

, Kateřina Šmatláková

Níže naleznete závěrečnou zprávu z realizace školního programu poradenství 2016/2017 a zároveň text Školního programu poradenství pro 2017/2018.

Sdělení rodičům - Inkluze

, Kateřina Šmatláková

Vážení rodiče našich žáků,s účinností od 1.9.2016 vchází v platnost hned několik změn v legislativě týkající se školství obecně, poradenské služby ve školách a zejména pak péče o žáky se speciálními…

Souhlas s činností ŠPP

, Kateřina Šmatláková

Školní poradenství je vázáno souhlasem rodičů nezletilých studentů a zletilých studentů s činností jednotlivých odborníků ŠPP. Připomínáme, že tato služba je studentům, rodičům i pedagogickým…

Typy poradenských služeb

, Kateřina Šmatláková

Výchovný a kariérový poradceporadenství studentům i jejich rodičům při volbě další vzdělávací a profesní cesty informační servis v oblasti kariérového poradenství vyhledávání studentů, kteří budou…