Gymnázium Budějovická

Souhlas s činností ŠPP

, Kateřina Šmatláková

Školní poradenství je vázáno souhlasem rodičů nezletilých studentů a zletilých studentů s činností jednotlivých odborníků ŠPP. Připomínáme, že tato služba je studentům, rodičům i pedagogickým pracovníkům školy nabízena pouze jako možnost.

Z pohledu konkrétních kroků ŠPP je pak třeba zmínit dva druhy souhlasu. První z nich je tzv. generální souhlas, ve kterém rodiče studentů stvrdí svým podpisem souhlas s činností ŠPP v rovině práce s důvěrnými informacemi. Na generální souhlas, který je platný po celou dobu školní docházky na našem gymnáziu, potom navazují jednotlivé Informované souhlasy, které se týkají práce s citlivými údaji. Informované souhlasy se v našem pojetí práce týkají pouze činnosti školní psycholožky, a to před prováděním jakýchkoliv diagnostických kroků. Každé psychologické diagnostice tak předchází jednotlivý Informovaný souhlas formulovaný pro jednoho konkrétního klienta a obsahující úplnou informaci o tom, co přesně během diagnostiky proběhne.

Generální souhlas tedy zahrnuje obecné působení odborníků v jednotlivých oblastech školního poradenství, a to včetně možnosti krizové intervence v případě mimořádné situace. Student tak může využívat služeb ŠPP. V případě nesouhlasu potom jednotliví odborníci své služby poskytnout nesmějí, a to bohužel ani v případě již zmíněných mimořádných situací. Informovaný souhlas potom znamená souhlas s jednotlivým konkrétním krokem, během něhož odborník pracuje již nejen s důvěrnými ale i citlivými údaji.

Autor
Kateřina Šmatláková