Gymnázium Budějovická

ŠPP – školní program prevence

Školní poradenské pracoviště

Školní program prevence 2017/18

, Kateřina Šmatláková

Níže naleznete závěrečnou zprávu z realizace školního programu prevence 2016/2017 a zároveň text Školního programu prevence pro 2017/2018.

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany - 2016

, Kateřina Šmatláková

MŠMT vydává nový metodický pokyn s účinností k 1.12.2016. Nově je v pokynu řešena především oblast šikany zaměřené na učitele, dále právní / trestně právní otázky týkající se šikany a problematika…

Školní program prevence 2016/2017

, Kateřina Šmatláková

Níže naleznete závěrečnou zprávu z realizace školního programu prevence 2015/2016 a zároveň text Školního programu prevence pro 2016/2017.

DPPP a preventivní program na školní rok

, Kateřina Šmatláková

Dlouhodobý program primární prevence (DPPP) je realizačním výstupem projektu „Cesta k odpovědnosti", který byl předložen ke schválení a schválen vedením školy i radou rodičů (dříve sdružením rodičů)…

Přehled aktivit a témat DPPP dle ročníků

, Kateřina Šmatláková

Vysvětlivka:DPPP = dlouhodobý primárně preventivní programPrima: Seznámení s chodem školy Adaptační kurz Návazná práce s třídní skupinou Gybu – mentoring Třídnické hodiny Program Umíme se učit…

Strategie primární prevence v naší škole a její součásti

, Kateřina Šmatláková

Přístup k primární prevence na naší škole je vyjádřen v dokumentu "Strategie primární prevence školy pro roky 2013-2018" (ke stažení pod textem článku). Cílem celkové strategie je spolupůsobení na…