Gymnázium Budějovická

ŠPP – školní program prevence

Školní poradenské pracoviště

Školní program proti šikaně - od roku 2019

, Kateřina Šmatláková

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 se snaží poskytnout svým žákům a studentů co nejlepší ochranu proti případným projevům šikany a kyberšikany, vůči kterým není imunní žádné místo, kde dlouhodobě…

Strategie primární prevence v naší škole pro roky 2019-2025

, Kateřina Šmatláková

Přístup k primární prevence na naší škole je vyjádřen v dokumentu "Strategie primární prevence školy pro roky 2019-2025" (ke stažení pod textem článku). Cílem celkové strategie je spolupůsobení na…

Školní program primární prevence 18/19

, Kateřina Šmatláková

Níže naleznete závěrečnou zprávu z realizace školního programu prevence 2017/2018 a zároveň text Školního programu prevence pro 2018/2019.

Školní program prevence 2017/18

, Kateřina Šmatláková

Níže naleznete závěrečnou zprávu z realizace školního programu prevence 2016/2017 a zároveň text Školního programu prevence pro 2017/2018.

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany - 2016

, Kateřina Šmatláková

MŠMT vydává nový metodický pokyn s účinností k 1.12.2016. Nově je v pokynu řešena především oblast šikany zaměřené na učitele, dále právní / trestně právní otázky týkající se šikany a problematika…

Školní program prevence 2016/2017

, Kateřina Šmatláková

Níže naleznete závěrečnou zprávu z realizace školního programu prevence 2015/2016 a zároveň text Školního programu prevence pro 2016/2017.