Gymnázium Budějovická

DPPP a preventivní program na školní rok

, Kateřina Šmatláková

Dlouhodobý program primární prevence (DPPP) je realizačním výstupem projektu „Cesta k odpovědnosti", který byl předložen ke schválení a schválen vedením školy i radou rodičů (dříve sdružením rodičů) při našem gymnáziu. Jeho plné znění je k dispozici pod textem článku.

Cílem DPPP je adaptovaný student, zdravá sociální skupina (školní třída), student odpovědně chránící své zdraví a neohrožující zdraví ostatních a v neposlední řadě funkčně občansky gramotný mladý dospělý. Jde o v podstatě o stále stejný soubor aktivit vždy pro určité věkové skupiny s určitými tématy, který je drobně modifikován podle aktuální situace ve škole a v konkrétní školní třídě. Realizace jednotlivých částí DPPP je rozprostřena na celý průběh studia (až na poslední ročníky, které jsou již plně zahlceny přípravou na maturitní zkoušku) tak, aby konkrétní aktivita a téma odpovídala věku a zralosti účastnících se studentů. Pro potřeby realizace jsou studenti rozdělení na čtyři věkové skupiny, k nimž přiřazujeme odpovídající aktivity a témata:

  • Nižší gymnázium – mladší = 11 až 13 let, první a druhý ročník osmiletého studia
  • Nižší gymnázium – starší = 13 až 15 let, třetí, čtvrtý ročník osmiletého a první, druhý ročník šestiletého studia
  • Vyšší gymnázium – mladší = 15-16 let, pátý ročník osmiletého, třetí ročník šestiletého a první ročník čtyřletého studia
  • Vyšší gymnázium – starší = 16-18 let, šestý, sedmý ročník osmiletého, čtvrtý, pátý ročník šestiletého a druhý, třetí ročník čtyřletého studia

Preventivním programem pro konkrétní školní rok je myšlen dokument, který je živý a pružně reaguje na aktuální situaci ve škole i ve školních třídách – v rámci mantinelů daných DPPP.

Přílohy
cesta.pdf Stáhnout
Autor
Kateřina Šmatláková