Gymnázium Budějovická

Gybu - mentoring

Naposledy upraveno , Kateřina Šmatláková

Obsahem programu je podpora ze strany studentů vyšších ročníků směrem ke studentům prvních ročníků odpovídajícího typu studia. Termínem podpora je v programu myšleno především:

  • Neformální vedení a poskytování rad
  • Zprostředkování užitečných informací
  • Diskuze na téma zvládnutí konkrétních problematických situací/momentů/úkolů souvisejících se studiem na gymnáziu

Jde tedy o aktivitu napomáhající adaptaci nových studentů na náročnější typ studia při přechodu ze základní školy. Jednotliví mentoři vystupují v roli někoho, kdo v nedávné době prošel stejnou životní situací, a tudíž může nabídnout vlastní zkušenosti ze zvládnutí tohoto náročného období. Program tak otevírá možnost získat podporu i těm, kteří se z jakéhokoliv důvodu zdráhají oslovit pedagogy nebo školní poradenské pracoviště. Fakt, že mentorem je vrstevník, napomáhá větší motivovanosti nových studentů, protože to, co před nimi stojí již někdo zcela konkrétní a jim známý dokázal zvládnout/překonat.

Podpora ze strany mentorů je aktivitou zcela dobrovolnou, studenti vyšších ročníků jsou osloveni školní psycholožkou, je jim nabídnuta možnost působení v roli mentora, ale nejsou do ničeho nuceni ani nijak zvýhodnění ve studiu v případě, kdy se programu zúčastní. Jednotlivým studentům, kteří účinně podporují studenty prvních ročníků, je možné navrhnout na závěr školního roku pochvalu ředitelky školy a zároveň doporučení školní psycholožky k přihlášce na vysokou školu.

Cílovou skupinou jsou studenti prvních ročníků jednotlivých typů studia.

Cílem programu je student prvního ročníku kteréhokoliv typu studia, který je na závěr prvního školního roku dobře adaptovaný nejen co do formálních a organizačně technických stránek studia, ale i co do méně formálních aspektů studentského života právě na naší škole.

Autor
Kateřina Šmatláková