Gymnázium Budějovická

Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikany - 2016

, Kateřina Šmatláková

MŠMT vydává nový metodický pokyn s účinností k 1.12.2016. Nově je v pokynu řešena především oblast šikany zaměřené na učitele, dále právní / trestně právní otázky týkající se šikany a problematika podávání podnětů, oznámení či stížností.

Z pohledu naší školy stále platí postoj, který jsme deklarovali již před několika lety tímto textem:

"Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 se snaží poskytnout svým žákům a studentů co nejlepší ochranu proti případným projevům šikany a kyberšikany, vůči kterým není imunní žádné místo, kde dlouhodobě pobývá větší počet dětí a dospívajících. Rádi bychom bezodkladně a co nejefektivněji řešili každý případ, který by mohl znamenat, že v některé ze tříd začíná propukat šikana, byť ve svých raných stadiích. Chceme být připravení, snažíme se zachycovat již prvotní varovné signály a věnovat pozornost každému náznaku šikany či kyberšikany. Z toho důvodu jsme vytvořili školní program proti šikanování, který našemu snažení dává jasné obrysy. K tomu, aby tato snaha byla účinná, potřebujeme i spolupráci s rodiči našich žáků a studentů. Prosíme proto rodiče, aby se na nás (na třídní učitele, školní metodičku prevence a školní psycholožku, výchovné poradkyně) obrátili kdykoliv, budou-li mít podezření nebo dokonce jistotu, že je jejich dítěti ubližováno. Jsme připraveni brát každou podobnou informaci velmi vážně a situací se seriózně zabývat. Spolupráce a podpora ze strany rodičů může být naprosto zásadní pro včasné zastavení případné šikany či kyberšikany."

Je třeba doplnit, že v případě nespokojenosti s naším řešením nebo přístupem k řešení situace šikany se rodiče dětí mohou obrátit na ředitelku školy, dále na zřizovatele a v neposlední řadě i na ČŠI.

V souvislosti s novým Metodickým pokynem vydává škola aktualizované znění Školního programu proti šikaně a kyberšikaně. Text Školního programu i nového Metodického pokynu je vám k dispozici ke stažení pod tímto článkem.

Přílohy
sikana2016-2017.pdf Stáhnout
Metodicky-pokyn-sikana-2016.pdf Stáhnout
Autor
Kateřina Šmatláková