Gymnázium Budějovická

Přehled aktivit a témat DPPP dle ročníků

, Kateřina Šmatláková

Vysvětlivka:

DPPP = dlouhodobý primárně preventivní program

Prima:

 • Seznámení s chodem školy
 • Adaptační kurz
 • Návazná práce s třídní skupinou
 • Gybu – mentoring
 • Třídnické hodiny
 • Program Umíme se učit
 • Průběžná péče Školního poradenského pracoviště o školní třídu
 • Tematický blok ve výuce – Sociálně nežádoucí a rizikové chování obecně, kategorie
 • Interaktivní blok DPPP – Sociálně nežádoucí a rizikové chování obecně, kategorie
 • Tematický blok ve výuce – Mezilidské vztahy
 • Interaktivní blok DPPP – Sociální dovednosti

Sekunda:

 • Třídnické hodiny
 • Průběžná péče Školního poradenského pracoviště o školní třídu
 • Tematický blok ve výuce – Sociálně nežádoucí a rizikové chování - legální látkové závislosti
 • Interaktivní blok DPPP – Legální látkové závislosti (tabakismus, alkoholismus)
 • Tematický blok ve výuce – Člověk jako jedinec, seberegulace, sebeovlivnění
 • Interaktivní blok DPPP – Seberegulace, sebeovlivnění, dovednosti podporující seberegulaci, rozhodování v kontextu skupiny, informované rozhodnutí

Tercie + první ročník šestiletého studia:

 • Třídnické hodiny
 • Průběžná péče Školního poradenského pracoviště o školní třídu
 • Tematický blok ve výuce – Sociálně nežádoucí a rizikové chování - nelegální látkové závislosti
 • Interaktivní blok DPPP – Nelegální látkové závislosti, druhy, účinky, rizika, možnosti odvykání
 • Tematický blok ve výuce – Sociálně nežádoucí a rizikové chování - nelátkové závislosti
 • Interaktivní blok DPPP – Nelátkové závislosti (netolismus, gambling), internet, kyberšikana, kybergrooming atd.

První ročník šestiletého studia navíc:

 • Seznámení s chodem školy
 • Adaptační kurz
 • Návazná práce s třídní skupinou
 • Gybu – mentoring
 • Program Umíme se učit

Kvarta + druhý ročník šestiletého studia

 • Třídnické hodiny
 • Průběžná péče Školního poradenského pracoviště o školní třídu
 • Tematický blok ve výuce – Psychohygiena
 • Interaktivní blok DPPP – Psychohygien, relaxace, odolnost vůči zátěži, mechanismy zvládání stresu
 • Tematický blok ve výuce – Člověk a sexualita
 • Interaktivní blok DPPP – Zdravé a rizikové sexuální chování, zdravé partnerství, respekt, důvěra, vzájemnost, rizika – choroby, sebeochrana, sociální dovednosti související se zdravým partnerstvím

Kvinta + třetí ročník šestiletého studia +první ročník čtyřletého studia

 • Třídnické hodiny
 • Průběžná péče Školního poradenského pracoviště o školní třídu
 • Tematický blok ve výuce – Psychoaktivní látky
 • Interaktivní blok ve výuce – nelegální látkové závislosti – závislostní chování jako proces, vznik, fáze, kvalita života závislého člověka, možnosti pomoci, záchranná sociální síť
 • Tematický blok ve výuce – Sociální chování
 • Interaktivní blok DPPP – Sociální dovednosti v kontextu témat: předsudky, intolerance, xenofobie, rasismus, rozvoj dovedností: komunikace, asertivita, odolávání tlaku, odolávání manipulaci, zvládání konfliktů

První roční čtyřletého studia navíc:

 • Seznámení s chodem školy
 • Adaptační kurz
 • Návazná práce s třídní skupinou
 • Gybu – mentoring
 • Program Umíme se učit

Sexta + čtvrtý ročník šestiletého studia + druhý ročník čtyřletého studia

 • Třídnické hodiny
 • Průběžná péče Školního poradenského pracoviště o školní třídu
 • Tematický blok ve výuce – Lidská práva, soudní moc, právní stát
 • Interaktivní seminář DPPP – Legislativní gramotnost
 • Tematický blok ve výuce – Masová kultura
 • Interaktivní seminář DPPP – Masová komunikace, mediální gramotnost

Septima + pátý ročník šestiletého studia + třetí ročník čtyřletého studia

 • Třídnické hodiny
 • Průběžná péče Školního poradenského pracoviště o školní třídu
 • Tematický blok ve výuce – Tržní ekonomika
 • Interaktivní seminář DPPP – Finanční gramotnost
 • Tematický blok ve výuce – Právní řád, občanská společnost
 • Interaktivní seminář DPPP – Občanská gramotnost

Vysvětlivka:

DPPP = dlouhodobý primárně preventivní program (Projekt „Cesta k odpovědnosti")

Autor
Kateřina Šmatláková