Gymnázium Budějovická

Školní program proti šikaně

, Kateřina Šmatláková

Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 se snaží poskytnout svým žákům a studentů co nejlepší ochranu proti případným projevům šikany a kyberšikany, vůči kterým není imunní žádné místo, kde dlouhodobě pobývá větší počet dětí a dospívajících. Rádi bychom bezodkladně a co nejefektivněji řešili každý případ, který by mohl znamenat, že v některé ze tříd začíná propukat šikana, byť ve svých raných stadiích. Chceme být připravení, snažíme se zachycovat již prvotní varovné signály a věnovat pozornost každému náznaku šikany či kyberšikany. Z toho důvodu jsme vytvořili školní program proti šikanování, který našemu snažení dává jasné obrysy. K tomu, aby tato snaha byla účinná, potřebujeme i spolupráci s rodiči našich žáků a studentů. Prosíme proto rodiče, aby se na nás (na třídní učitele, školní metodičku prevence a školní psycholožku, výchovné poradkyně) obrátili kdykoliv, budou-li mít podezření nebo dokonce jistotu, že je jejich dítěti ubližováno. Jsme připraveni brát každou podobnou informaci velmi vážně a situací se seriózně zabývat. Spolupráce a podpora ze strany rodičů může být naprosto zásadní pro včasné zastavení případné šikany či kyberšikany.

Přílohy
sikana2013-2014.pdf Stáhnout
Autor
Kateřina Šmatláková