Gymnázium Budějovická

Proč jít na GyBu

Proč jít na GyBu - cover

Důvodů, proč jít studovat na naše gymnázium, je mnoho. Záleží na každém z Vás, na Vašich zájmech, přáních a představách, ale také na Vašich studijních předpokladech a možnostech, na Vaší zodpovědnosti, píli a pracovitosti. Nabízím několik dobrých důvodů ke studiu na naší škole:

 • dlouholetá tradice školy (v roce 2018 jsme oslavili 60 let od založení školy a v roce 2020 oslavíme 30 let existence bilingvního česko-španělského studia)
 • dlouhodobě kvalitní výuka a velké nároky ve všech třech studijních oborech, kvalitní příprava ke studiu na vysokých školách v ČR i v zahraničí, vysoká úspěšnost studentů při přijetí na VŠ
 • velký důraz na výuku cizích jazyků
 • profilace studentů podpořena nadstandardní nabídkou volitelných předmětů/seminářů
 • používání informačních technologií při vyučování
 • dlouhodobě výborné výsledky studentů, úspěchy studentů v olympiádách a soutěžích, a to i na mezinárodní úrovni
 • vynikající výsledky ve výuce matematiky (ocenění školy a studentů v Senátu ČR v červnu 2018)
 • česko-španělské šestileté bilingvní studium, spolupráce se španělskou ambasádou a Ministerstvem školství a kultury Španělska
 • plně kvalifikovaný pedagogický sbor včetně 7 zahraničních učitelů
 • výměnné a poznávací pobyty v zahraničí, spolupráce se zahraničními školami
 • velké množství nejrůznějších školních a mimoškolních akcí a zájmových aktivit, projektů a grantů
 • velmi dobré vybavení školy učebními pomůckami a výpočetní technikou
 • školní poradenské pracoviště, školní psycholog, metodik prevence a dva výchovní poradci
 • výchova k samostatnosti a aktivitě studentů, školní studentský parlament
 • přátelské klima školy, multikulturní prostředí
 • velmi dobrá spolupráce s rodiči studentů
 • nadstandardní sportovní areál

Můžete se stát součástí našeho gymnázia, přispět k výborné dlouholeté tradici školy a společně s profesory a studenty vytvářet prestižní vzdělávací instituci otevřenou rodičům, veřejnosti a novým vzdělávacím trendům.

Dr. Z. Bednářová, ředitelka školy