Gymnázium Budějovická

Přehled akcí DOD 30. 11. 2017

Naposledy upraveno , GyBu admin

Den otevřených dveří 30. 11. 2017 15:30–18:30

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 pořádáme pro zájemce o studium den otevřených dveří. Nabízíme Vám orientační přehled toho, co máme pro Vás připraveno. Přijďte se podívat a vezměte s sebou i Vaše děti v odpovídajícím věku.

 • informace ve vestibulu – leták + program + anketa – přízemí
 • beseda s ředitelkou školy a její zástupkyní – jídelna / sborovna
  (1. poschodí – střed chodby / snížené přízemí)
  Nejdůležitější informace o studiu podá a na Vaše dotazy odpoví ředitelka gymnázia PaedDr. Zdeňka Bednářová v jídelně (20 min.) a PhDr. Renata Trnková ve sborovně (20 min.).
  • 16:00 – osmileté studium – jídelna
  • 16:00 – čtyřleté studium – sborovna
  • 17:00 – šestileté studium – jídelna
  • 17:00 – čtyřleté studium – sborovna
  • 18:00 – všechny obory studia – jídelna
 • český jazyk, matematika – učebna 21 – informace o přijímacích zkouškách, prodej sbírek M a ČJ
  1. poschodí
 • zápis do přípravných kurzů – učebna 22
  1. poschodí
 • chemie – učebna 24 – kouzla a triky
  1. poschodí (16:00, 16:45, 17:30)
 • biologie – učebna 34 – životní prostředí, ekologický kroužek
  2. poschodí – střed chodby
 • dějepis – učebna 35 – krátký kulturní test
  2. poschodí
 • fyzika – učebna 44 – prohlídka laboratoře, jednoduché fyzikální hádanky
  3. poschodí – střed chodby
 • španělština – učebna 45 – informace o šestiletém dvojjazyčném studiu
  3. poschodí
 • psychologická poradnapůdní vestavba
 • výstavka – učebna 52 (ateliér) – půdní vestavba
  výstava prací žáků
 • cizí jazyky – učebna 51 – anglický
  půdní vestavba
 • cizí jazyky – učebna 05 – německý, španělský
  před jídelnou – problematika výuky cizích jazyků
 • soutěž na PC – učebna 01 zábava na PC, 10 × odpověz ano/ne
  zvýšené přízemí vpravo nad jídelnou
  • Navštivte učebnu 01 a odpovězte na 10 otázek!
   Program je sestaven tak, že od Vás počítač vyžaduje pouze odpovědi ANO / NE.
 • aktivity studentů – učebna 11 – přízemí
  • Spolupráce s institucemi EU. Studentský parlament. GyBu liga.
 • zeměpis – učebna 13 – interaktivní tabule – obrázkový kvíz
  přízemí
 • prodej vzorových testů – učebna 14 – přízemí
  • příprava na státní přijímací zkoušky (700, 550 a 300 Kč)
 • pěvecký sborjídelna – 15:40 pod vedením L. Charvátové
 • jídelna – nápoje
  přízemí vpravo od vchodu
 • sportovní areál – 15:30, 16:30 a 17:30
 • ANKETA
  • Velice Vás prosíme o vyplnění několika bodů naší ankety.
  • Anketní lístky zanechejte v krabici u východu z budovy.
  • Těšíme se na Vaše názory
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy