Gymnázium Budějovická

Program dne otevřených dveří 3. 12. 2019

Naposledy upraveno , GyBu admin

Den otevřených dveří 3. 12. 2019 15:30–18:30

V úterý 3. 12. 2019 pořádáme pro zájemce o studium den otevřených dveří. Nabízíme Vám orientační přehled toho, co máme pro Vás připraveno. Přijďte se podívat a vezměte s sebou i Vaše děti v odpovídajícím věku.

 • informace ve vestibulu – leták + program + anketa – přízemí
 • beseda s ředitelkou školy – jídelna (snížené přízemí) / sborovna (1. poschodí – střed)
  Nejdůležitější informace o studiu podá a na Vaše dotazy odpoví ředitelka gymnázia PaedDr. Zdeňka Bednářová.
  • 16:00 – osmileté studium (jídelna)
  • 17:00 – šestileté studium (jídelna)
  • 18:00 – oba obory studia (sborovna)
 • český jazyk, matematika – učebna 21 – informace o přijímacích zkouškách, prodej sbírek M a ČJ
  1. poschodí
 • zápis do přípravných kurzů – učebna 22
  1. poschodí
 • chemie – učebna 24 – kouzla a triky
  1. poschodí (16:30 a 17:30)
 • biologie – učebna 34 – životní prostředí, ekologický kroužek
  2. poschodí – střed chodby
 • dějepis – učebna 35 – krátký kulturní test
  2. poschodí
 • fyzika – učebna 44 – prohlídka laboratoře, jednoduché fyzikální hádanky
  3. poschodí – střed chodby
 • španělština – učebna 45 – informace o šestiletém dvojjazyčném studiu
  3. poschodí
 • psychologická poradnapůdní vestavba
 • výstavka – učebna 52 (ateliér) – půdní vestavba
  výstava prací žáků
 • cizí jazyky – učebna 51 – anglický
  půdní vestavba
 • cizí jazyky – učebna 05 – německý, španělský
  před jídelnou – problematika výuky cizích jazyků
 • soutěž na PC – učebna 01 zábava na PC, 10× odpověz ano/ne
  zvýšené přízemí vpravo nad jídelnou
  • Navštivte učebnu 01 a odpovězte na 10 otázek!
   Program je sestaven tak, že od Vás počítač vyžaduje pouze odpovědi ANO / NE.
 • aktivity studentů – učebna 11 – přízemí
  • Spolupráce s institucemi EU. Studentský parlament. GyBu liga.
 • zeměpis – učebna 13 – interaktivní tabule – obrázkový kvíz
  přízemí
 • praktický průvodce přijímačkovým rokem – učebna 14
  přízemí
 • pěvecký sborjídelna – 15:40 pod vedením L. Charvátové
 • jídelna – nápoje
  přízemí vpravo od vchodu
 • sportovní areál – 16:30 a 17:30
 • ANKETA
  • Velice Vás prosíme o vyplnění několika bodů naší ankety.
  • Anketní lístky zanechejte v krabici u východu z budovy.
  • Těšíme se na Vaše názory
 • Upozornění: Účastníci akce berou na vědomí, že zde budou pořizovány dokumentační fotografie zachycující průběh této školní akce, které mohou být zveřejněny na webových stránkách školy.
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy