Gymnázium Budějovická

Kódy studijních oborů

čtyřleté všeobecné studium 79-41-K/41
šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium 79-41-K/610
79-43-K/61 (od 1. 9. 2016)
osmileté všeobecné studium 79-41-K/81