Gymnázium Budějovická

Kódy studijních oborů

Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium) 79-41-K/41
Dvojjazyčné gymnázium (šestileté dvojjazyčné česko-španělské studium) 79-41-K/610
79-43-K/61 (od 1. 9. 2016)
Gymnázium (osmileté všeobecné studium) 79-41-K/81