Gymnázium Budějovická

Přijímací řízení

Výsledky – 8leté studium

, GyBu admin

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj…

Výsledky – 6leté studium

, GyBu admin

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj…

Výsledky – 4leté studium

, GyBu admin

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj…

Informace k přijímacím zkouškám

, GyBu admin

Odeslání pozvánek Dne 21. 3. 2017 byly odeslány pozvánky k přijímacím zkouškám pro uchazeče ke studiu. Tyto pozvánky byly zaslány doporučeně poštou na adresu zákonných zástupců uvedenou v přihlášce…

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

, GyBu admin

Informace pro všechny uchazeče a všechny typy studia Podle platného školského zákona (č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (č. 353…