Gymnázium Budějovická

Přijímací řízení

Výsledky – náhradní termín

, GyBu admin

Výsledky uchazečů z náhradního termínu naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat…

Přijetí na odvolání

, GyBu admin

Na základě odvolání byli autoremedurou přijati následující uchazeči: šestileté dvojjazyčné studium 15. 5. 2019: 6003, 7021, 7031, 7042, 7064, 7075 20. 5. 2019: 7009, 7020 23. 5. 2019: 7072…

Body postačující k přijetí 2019

, GyBu admin

Počet bodů postačujících k přijetí pro šk. rok 2019/2020 podle oborů šestileté dvojjazyčné studium maximum bodů poslední řádně přijatý uchazeč poslední uchazeč přijatý…

Výsledky – 8leté studium

, GyBu admin

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl…

Výsledky – 6leté studium

, GyBu admin

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl…