Gymnázium Budějovická

Přijímací řízení

Body postačující k přijetí

, GyBu admin

Počet bodů postačujících k přijetí pro šk. rok 2017/2018 podle oborů čtyřleté všeobecné studium maximum bodů poslední řádně přijatý uchazeč poslední uchazeč přijatý na…

Zadání přijímacích testů

, Zdeňka Bednářová

Cermat připravil webové rozhraní při Výsledkovém portálu žáka (VPŽ), na kterém poskytuje testová zadání uchazečům, kteří daný didaktický test konali.Na níže uvedeném odkazu zadá uchazeč své příjmení…

Výsledky – náhradní termín

, GyBu admin

Výsledky uchazečů z náhradního termínu naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se…

Přijetí na odvolání

, GyBu admin

Na základě odvolání byli autoremedurou přijati následující uchazeči: čtyřleté všeobecné studium 16. 5. 2017: 4011, 4016, 4018, 4030, 4031, 4054, 4056, 4065, 4068 19. 5. 2017: 4015, 4049 …

Výsledky – 8leté studium

, GyBu admin

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj…

Výsledky – 6leté studium

, GyBu admin

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj…

Výsledky – 4leté studium

, GyBu admin

Pořadí uchazečů a informaci o přijetí či nepřijetí naleznete v příloze. Informace pro přijaté uchazeče Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj…