Gymnázium Budějovická

Body postačující k přijetí 2019

Naposledy upraveno , GyBu admin

Počet bodů postačujících k přijetí pro šk. rok 2019/2020 podle oborů

šestileté dvojjazyčné studium

maximum bodů poslední řádně
přijatý uchazeč
poslední uchazeč
přijatý na odvolání
1000 712 681

osmileté všeobecné studium

maximum bodů poslední řádně
přijatý uchazeč
poslední uchazeč
přijatý na odvolání
1000 775 675
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy