Gymnázium Budějovická

Body postačující k přijetí 2020

Naposledy upraveno , GyBu admin

Počet bodů postačujících k přijetí pro šk. rok 2020/2021 podle oborů

šestileté dvojjazyčné studium

maximum bodů poslední řádně
přijatý uchazeč
poslední uchazeč
přijatý na žádost
o nové rozhodnutí
1000 717 667

osmileté všeobecné studium

maximum bodů poslední řádně
přijatý uchazeč
poslední uchazeč
přijatý na žádost
o nové rozhodnutí
1000 855 790
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy