Gymnázium Budějovická

Organizační opatření při přijímacích zkouškách

Naposledy upraveno , Renata Trnková

Vážení rodiče a milí uchazeči,

vzhledem k tomu, že se 9. června přijímacího řízení na naši školu na oba typy studia zúčastní přes 400 žáků, není možné, aby se při stávajících hygienických opatřeních všichni shromáždili před školou a vstupovali do budovy pouze hlavním vchodem; využívat budeme tedy i všechny boční i zadní vchody. Museli jsme proto přistoupit k některým organizačním postupům, s nimiž se Vás ve stručnosti dovolujeme seznámit předem. Pro názornost a pochopení některých pokynů přikládáme v příloze plánek školy.

  • 1.Žádáme rodiče doprovázející své děti, aby s nimi nevstupovali do prostoru vymezeného jen pro uchazeče. Vjezd autem před školu v tento den nebude vůbec možný.
  • 2.Uchazeči budou rozděleni na dvě skupiny podle typu studia:
  • Uchazeči o osmileté studium se shromáždí v parku před školou (budou vstupovat hlavním a levým bočním vchodem) a v parku vpravo od budovy (budou vstupovat pravým bočním vchodem).
  • Uchazeči o šestileté studium se shromáždí na školním hřišti za budovou školy (přístup z pravé strany budovy velkými vraty).
  • Uchazeči zařazení do učeben 1551, 1552, 5004 přijdou rovnou do vestibulu školy.
  • 3.Kontrolu čestných prohlášení provedou vyučující V1 až V10 ještě před vstupem do budovy, prosíme tedy rodiče, aby je vložili do průhledných desek spolu s pozvánkou. Upozorňujeme, že dětem bez tohoto prohlášení podepsaného zákonným zástupcem nebude vstup do budovy umožněn.
  • 4.Uchazeči se pod vedením vyučujících (V1 až V9) seskupí do zástupů a budou postupně odváděni do příslušných učeben.
  • 5. Po skončení přijímacích zkoušek budou hlavním vchodem postupně odcházet nejdříve uchazeči o šestileté studium, po nich pak v kratších intervalech ostatní. Žádáme Vás, abyste po vyzvednutí svého dítěte urychleně opustili prostor před budovou školy.

Mgr. Josef Vačkář

Přílohy
planek-JPZ.pdf Stáhnout
Ucebny-a-registracni-cisla.xlsx Stáhnout
Autor
Renata Trnková