Gymnázium Budějovická

Přijetí na odvolání

Naposledy upraveno , GyBu admin

Na základě odvolání byli autoremedurou přijati následující uchazeči:

šestileté dvojjazyčné studium

 • 15. 5. 2019: 6003, 7021, 7031, 7042, 7064, 7075
 • 20. 5. 2019: 7009, 7020
 • 23. 5. 2019: 7072
 • 27. 5. 2019: 6040, 6045

osmileté všeobecné studium

 • 15. 5. 2019: 8056, 8061, 8092, 8126, 8136, 8139, 8155, 8172, 8238, 8264, 9040, 9056, 9086, 9144, 9187, 9212, 9242
 • 20. 5. 2019: 8005, 8013, 8042, 8048, 8234, 8239, 9108, 9209
 • 23. 5. 2019: 8018, 8036, 8127, 8219, 8230
 • 27. 5. 2019: 8017, 8035, 8204, 9224
 • 29. 5. 2019: 8124, 8187
 • 30. 5. 2019: 8051, 9221

Informace pro přijaté uchazeče (na odvolání)

 1. Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním vyplněného zápisového lístku. Rozhodnutí o přijetí na odvolání (tzv. autoremeduru) si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně v kanceláři školy nebo bude zasláno poštou na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce ke studiu. Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Zápisový lístek musí být správně vyplněn a podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
 2. Pokud uchazeč zápisový lístek do této lhůty neodevzdá, nemůže už být v dané škole přijat a na jeho místo je přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, výjimkou je jenom situace, kdy je žák na jinou školu přijat na odvolání (§60g odst. 7).
 3. Zápisový lístek obdržel uchazeč na své základní škole. V ostatních případech ho vydává příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu uchazeče na základě písemné žádosti a ověření totožnosti uchazeče nebo jeho zákonného zástupce (§60g odst. 2).
 4. V příloze jsou uvedeny další podrobné informace k jazykové volbě. Žádáme Vás, abyste společně se zápisovým lístkem sdělili na předtištěném ústřižku, o jakou kombinaci cizích jazyků máte zájem.

Z. Bednářová, ředitelka školy

Přílohy
Volba-jazyku-NT.pdf Stáhnout
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy