Gymnázium Budějovická

Přijetí na základě žádosti o nové rozhodnutí

Naposledy upraveno , GyBu admin

Přijímání uchazečů do obou oborů vzdělání je k dnešnímu dni ukončeno.

Na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí byli dne 10. 7. 2020 v třetí vlně přijati následující uchazeči:

osmileté všeobecné studium

  • 10. 7. 2020: 5055, 5177, 5260

Na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí byli dne 8. 7. 2020 v druhé vlně přijati následující uchazeči:

šestileté dvojjazyčné studium

  • 8. 7. 2020: 7022, 7103

osmileté všeobecné studium

  • 8. 7. 2020: 5010, 5066, 5232, 5244, 6099, 6245

Na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí byli dne 24. 6. 2020 v první vlně přijati následující uchazeči:

šestileté dvojjazyčné studium

  • 24. 6. 2020: 7017, 7025, 7027, 7091, 7100, 7116, 8010, 8024, 8032, 8040, 8044, 8074

osmileté všeobecné studium

  • 24. 6. 2020: 5009, 5040, 5051, 5062, 5082, 5175, 5176, 5184, 5191, 5194, 5203, 5231, 5258, 6005, 6008, 6084, 6095, 6128, 6146, 6196, 6228


Informace pro přijaté uchazeče na základě žádosti o vydání nového rozhodnutí podle § 11 vyhlášky MŠMT č. 232/2020 Sb., o přijímací zkoušce ve školním roce 2019/2020

  1. Přijatý uchazeč (zákonný zástupce) musí po oznámení nového rozhodnutí o přijetí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním vyplněného zápisového lístku. Zápisový lístek musí být odevzdán nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu nově přijatých uchazečů. Zápisový lístek musí být správně vyplněn a podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem.
  2. Pokud uchazeč zápisový lístek do této lhůty neodevzdá, nemůže už být v dané škole přijat a na jeho místo je přijat jiný uchazeč. Zápisový lístek lze uplatnit pouze jednou, výjimkou je jenom situace, kdy je žák na jinou školu přijat na základě vydání nového rozhodnutí. Zápisový lístek obdržel uchazeč na své základní škole. V ostatních případech ho vydává příslušný krajský úřad podle místa trvalého pobytu uchazeče na základě písemné žádosti a ověření totožnosti uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.
  3. V příloze jsou uvedeny další podrobné informace k jazykové volbě. Žádáme Vás, abyste společně se zápisovým lístkem sdělili na předtištěném ústřižku, o jakou kombinaci cizích jazyků máte zájem.

Z. Bednářová, ředitelka školy

Přílohy
volba-jazyku.pdf Stáhnout
volba-jazyku-2-vlna.pdf Stáhnout
Autor
GyBu admin

materiál ředitelství školy