Gymnázium Budějovická

Změny v přijímacím řízení

Naposledy upraveno , Zdeňka Bednářová

Vzhledem k vyhlášení mimořádného opatření uzavření škol se změnily termíny a některá pravidla pro konání jednotných přijímacích zkoušek (JPZ). Podle zákona č. 135/2020 Sb. ze dne 25. března 2020 a podle vyhlášky MŠMT ze dne 6. května 2020 byl stanoven pouze jeden termín pro konání JPZ, na naší škole se jedná o termín 9. 6. 2020. Proti rozhodnutí ředitele o přijetí na SŠ není odvolání. Pokud je uchazeč přijat, potvrdí řediteli školy svůj úmysl vzdělávat se ve škole odevzdáním zápisového lístku do 5 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých žáků. Pokud uchazeč není přijat, může podat řediteli školy do 3 pracovních dnů žádost o vydání nového rozhodnutí. Ředitel školy žádosti vyhoví, pokud všichni přijatí uchazeči neodevzdají zápisové lístky, a tím se uvolní místo pro přijetí dalších uchazečů podle stanoveného pořadí po přijímacích zkouškách.

Změnil se i harmonogram JPZ, test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut a test z matematiky trvá 85 minut.

Přijímací zkoušky se budou konat pouze v jednom v termínu – 9. 6. 2020 (všechna ostatní kritéria v přijímacím řízení zůstávají stejná, byla zveřejněna na našem webu v záložce Pro uchazeče/přijímací zkoušky dne 30. 1. 2020)

Pozvánky k přijímacím zkouškám se všemi potřebnými informacemi jsme odeslali mailem v pátek 22. 5. 2020, poštou 26. 5. 2020. Pozvánky jsme poslali pouze těm uchazečům, kteří jsou na naši školu přihlášeni v 1. termínu. Uchazeči přihlášeni na 2. termín obdrží poštou pouze informaci s registračním číslem (nikoli pozvánku na zkoušky), pod kterým najdou svoje výsledky a umístění po přijímacích zkouškách na webu naší školy.

V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění před prvním vstupem do budovy, nemůže být do budovy na vykonání přijímacího řízení vpuštěn. Pokud po té dodá do tří dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacích zkoušek.

Autor
Zdeňka Bednářová

ředitelka školy