Gymnázium Budějovická

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro 5., 7. a 9. ročník

Přípravné kurzy

, Renata Trnková

Přípravné kurzy z českého jazyka (10 hodin) a matematiky (10 hodin) na přijímací zkoušky pro žáky 5., 7. a 9. tříd budou v letošním školním roce zahájeny v týdnu od 8. 1. 2018. Zápis proběhne na dni…