Gymnázium Budějovická

Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro 5., 7. a 9. ročník

Přípravné kurzy v době uzavření škol

, Renata Trnková

Přípravné kurzy se z důvodu vládních opatření od 11. 3. 2020 nekonají. Dosud nemáme informaci o tom, jak dlouho toto opatření bude platit. Pokud budou školy po 14 dnech otevřeny, kurzy budou odučeny…

Elektronické přihlášení do přípravných kurzů

, Renata Trnková

Přípravné kurzy z českého jazyka (10 hodin) a matematiky (10 hodin) na přijímací zkoušky pro žáky 5., 7. a 9. tříd budou v letošním školním roce zahájeny v týdnu od 13. 1. 2020. Zápis proběhl na…

Zahájení přípravných kurzů ve školním roce 2019/2020

, Renata Trnková

Přípravné kurzy pro žáky 5., 7. a 9. tříd budou zahájeny v týdnu od 13. ledna 2020. Zápis proběhne na prvním dni otevřených 3. prosince 2019. V dalších dnech bude možné se na kurz zapsat do začátku…