Gymnázium Budějovická

Příručky k přípravě na zkoušky

předmětová komise českého jazyka a dějepisu

(autoři A. Papoušková a J. Kvirenc)
nabízí cvičebnici k přijímacím zkouškám z českého jazyka a kulturně historického přehledu pod názvem 5 AŽ 9.

Příručka je k dispozici v kabinetu českého jazyka a u zástupců ředitelky za 150 Kč.

předmětová komise matematiky

(autoři J. Krčmář, E. Prokešová a kolektiv)
nabízí sbírku úloh z matematiky pod názvem 5 až 9.

Příručka je k dispozici v kabinetu matematiky a u zástupců ředitelky za 103 Kč.