Suplování:   Čtvrtek 16.5.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 16.5.2019 (9:35)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

3.A

 

DPPP

DPPP

DPPP

             

3.B

       

DPPP

DPPP

DPPP

       

4.E

 

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

6.D

 

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

8.A

 

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Mat

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vačkář Josef

 

..

..

-

-

..

..

-

-

-

-

Baudyšová Olga

       

-

-

         

Blanco Érika

                 

-

 

Borůvková Daniela

       

Kv

-

       

-

Búth Stanislav

       

-

..

       

-

Carreres Vicente

 

..

....

..

-

..

-

-

-

-

-

Čonková Blanka

 

-

GL

Kv

..

-

..

..

-

-

-

Drápalík Vladimír

   

 

..

-

-

-

-

-

Dušek Jan

 

..

..

-

..

....

-

..

-

..

..

Dušková Marie

 

-

Hs

Kn

....

..

..

-

-

-

-

Halamásek Zdeněk

 

Ta

                 

Hes Milan

     

..

Pp

-

CL

 

..

-

-

Horčáková Daniela

 

-

-

-

Vi

Tr

..

..

....

..

..

Chadimová Jana

 

Ta

....

-

..

GL

-

-

-

-

-

Jahodová Lenka

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Klein Ivo

       

..

-

-

-

-

-

 

Kocina František

   

JF

Kv

..

-

         

Krýzlová Kateřina

 

-

FT

..

..

..

-

FT

FT

-

 

Kuba Petr

 

..

-

..

Šv

..

Tr

-

-

-

-

Llorente David

 

GL

-

..

..

-

-

-

-

-

-

Maláčková Jana

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Millková Jana

 

Ec

TM

Ha

Sp

..

-

-

-

-

 

Montilla Luis

 

..

-

CL

....

..

..

....

-

-

-

Moučková Naděžda

                 

-

-

Mužíková Paclíková Edita

 

-

-

-

JM

..

....

..

-

-

-

Nadějová Dagmar

 

..

TM

-

Vi

-

..

-

-

-

-

Novák Tomáš

 

-

 

..

..

..

-

-

-

Papoušková Alena

               

-

-

-

Pavlíčková Olga

 

..

Ve

....

..

-

..

..

-

-

-

Rybková Veronika

         

-

         

Šimandl Stanislav

 

..

..

JK

-

-

-

-

-

-

-

Škrabalová Miroslava

   

-

....

..

-

-

     

Švecová Jana

         

..

-

       

Tarabová Eva

       

-

-

         

Trnková Renata

               

-

-

-

Velichová Jitka

     

....

 

-

   

-

-

-

Voračka Milan

 

-

-

-

-

..

-

..

-

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

     

41

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

     

42

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

   

43

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

     

44

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

     

45

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

   

46

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

   

47

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

   

51

 

jiný

jiný

jiný

             

52

 

jiný

jiný

   

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

 

53

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

 

54

 

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

jiný

Změny v rozvrzích učitelů:

Pšenicová Marie

1.hod

přesun >>

Č

2.D

 

na 5.hod

 

5.hod

přesun <<

Č

2.D

(22)

z 1.hod

 

6.hod

odpadá

Č

3.B

 

primární prevence

Vačkář Josef

1.- 10. hod člen maturitní komise

Šimků Nataša

3.hod

přesun <<

Č

1.D

(33)

z (7.5. 2.hod)

 

5.hod

navíc

Č

1.D

(33)

přespočetná hod.

Baudyšová Olga

4., 5. hod člen maturitní komise

Blanco Érika

4.hod

odpadá

ŠjL

1.D (D2)

 

zrušeno

 

9. hod člen maturitní komise

Borůvková Daniela

4., 5., 10. hod člen maturitní komise

Búth Stanislav

4., 5., 10. hod člen maturitní komise

Carreres Vicente

1.- 10. hod člen maturitní komise

Čech Matěj

5.hod

změna

Vv

1.B (A1)

(24)

 
 

6.hod

změna

Vv

1.B (A1)

(24)

 

Čonková Blanka

1.- 10. hod člen maturitní komise

Drápalík Vladimír

2., 3., 5.- 10. hod člen maturitní komise

Dušek Jan

1.- 10. hod člen maturitní komise

Dušková Marie

1.- 10. hod člen maturitní komise

Eckschlagerová Jarmila

1.hod

supl. (Mi)

B

5.A

(14)

za odpadlou

 

4.hod

navíc

B

6.A

(33)

za odpadlou

Fojtíková Jana

2.hod

změna

A

7.A (A2)

(36)

 
 

2.hod

spojeno (Kc)

A

7.A (A1)

(36)

 
 

3.hod

odpadá

A

6.D (D2)

 

Maturitní zkoušky

 

4.hod

změna

A

3.F (ŠJ)

(36)

 
 

5.hod

změna

A

2.B (B2)

(51)

 
 

6.hod

navíc

A

3.F (NJ)

(32)

za odpadlou

Foltýnek Tomáš

1.hod

změna

Hv

2.B (šj)

(33)

 
 

2.hod

změna

Hv

2.B (nj)

(22)

 
 

2.hod

spojeno (KK)

Hv

2.B (šj)

(22)

 
 

7.hod

změna

Hv

2.D (D1)

(25)

 
 

7.hod

spojeno (KK)

Hv

2.D (D2)

(25)

 
 

8.hod

změna

Hv

2.D (D2)

(26)

 
 

8.hod

spojeno (KK)

Hv

2.D (D1)

(26)

 

García Luis

1.hod

spojeno (Lo)

F

5.D (d2)

(32)

 
 

2.hod

spojeno (Čn)

F

5.D (d1)

(32)

 
 

5.hod

supl. (Cd)

Ch

5.D

(15)

přespočetná hod.

Halamásek Zdeněk

3.hod

spojeno (Mi)

Tv

3.F (Dív)

(T3)

 
 

5.hod

odpadá

Tv

6.A (Dív)

 

zrušeno

Hes Milan

2.hod

supl. (MD)

VO

2.A

(12)

za odpadlou

 

2.hod

odpadá

D

3.A

 

primární prevence

 

3.- 6., 8.- 10. hod člen maturitní komise

Horčáková Daniela

1.- 10. hod člen maturitní komise

Chadimová Jana

1.- 10. hod člen maturitní komise

Charvátová Lenka

5.hod

změna

Hv

3.A (A2)

(05)

 
 

6.hod

změna

Hv

3.A (A1)

(13)

 
 

9.hod

změna

SZn

5.A (SZCa)+

(22)

 
 

10.hod

změna

SZn

5.A (SZCa)+

(22)

 

Jahodová Lenka

1.- 10. hod člen maturitní komise

Klein Ivo

3.hod

supl. (MD)

SV

7.A

(23)

za odpadlou

 

4.- 9. hod člen maturitní komise

Kocina František

2.- 5. hod člen maturitní komise

Kovářová Jana

1.hod

navíc

MJA

2.D

(12)

za odpadlou

 

3.hod

supl. (Šd)

MJA

4.B

(31)

za odpadlou

 

9.hod

odpadá

MSII

4.E (MS2)+

 

Maturitní zkoušky

 

10.hod

odpadá

MSII

4.E (MS2)+

 

Maturitní zkoušky

Krupička Aleš

2.hod

změna

ICT

1.A (IT3)

(04)

 
 

2.hod

spojeno (NT)

ICT

1.A (IT2)

(04)

 
 

3.hod

změna

ICT

1.A (IT3)

(04)

 
 

3.hod

spojeno (NT)

ICT

1.A (IT2)

(04)

 

Krýzlová Kateřina

1.- 9. hod člen maturitní komise

Kuba Petr

1.- 10. hod člen maturitní komise

Kvirenc Jan

3.hod

supl. (Čn)

D

3.E (NJ)

(35)

přespočetná hod.

 

3.hod

spojeno (Kc)

D

3.E (ŠJ)

(35)

 
 

3.hod

odpadá

D

8.A (Hubl)

 

Maturitní zkoušky

 

4.hod

supl. (Bv)

D

7.A

(34)

za odpadlou

Llorente David

1.- 10. hod člen maturitní komise

López Godínez Cristina

3.hod

supl. (ML)

MJA

5.D

(22)

za odpadlou

 

6.hod

supl. (Hs)

MJA

5.D

(16)

za odpadlou

 

7.hod

odpadá

MJA

6.D

 

Maturitní zkoušky

Malinová Jana

4.hod

supl. (EM)

A

3.A (ŠJ)

(32)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

A

3.B (A1)

 

primární prevence

 

5.hod

změna

A

3.A (A1)

(21)

 

Millková Jana

1.- 9. hod člen maturitní komise

Montilla Luis

1.- 10. hod člen maturitní komise

Moučková Naděžda

9., 10. hod člen maturitní komise

Mužíková Paclíková Edita

1.- 10. hod člen maturitní komise

Nadějová Dagmar

1.- 10. hod člen maturitní komise

Novák Tomáš

1.- 3., 5.- 10. hod člen maturitní komise

Pacholíková Marie

1.hod

změna

N

2.B (nj)

(21)

 
 

2.hod

změna

N

2.E (NJ)

(21)

 
 

4.hod

změna

N

3.F (NJ)

(51)

 
 

5.hod

změna

N

1.E (NJ)

(37)

 
 

6.hod

změna

N

2.E (NJ)

(36)

 

Papoušková Alena

3.hod

změna

N

4.A (NJ)

(12)

 
 

4.hod

supl. (Hs)

Č

4.D

(25)

za odpadlou

 

6.hod

změna

Č

6.A

(21)

 
 

8.- 10. hod člen maturitní komise

Pavlíčková Olga

1.- 10. hod člen maturitní komise

Rauvolfová Božena

1.hod

změna

Vv

3.B (A2)

(05)

 
 

2.hod

změna

Vv

3.B (A2)

(05)

 
 

3.hod

změna

Vv

2.A (A2)

(05)

 
 

4.hod

změna

Vv

2.A (A2)

(05)

 
 

5.hod

změna

Vv

1.B (A2)

(34)

 
 

6.hod

změna

Vv

1.B (A2)

(22)

 

Rybková Veronika

5. hod člen maturitní komise

Sixta Adam

4.hod

odpadá

A

6.A (A2)

 

zrušeno

 

5.hod

odpadá

A

8.A (A2)

 

Maturitní zkoušky

Sošková Martina

2.hod

supl. (Šr)

Š

2.E (ŠJ)

(31)

do úvazku

 

3.hod

změna

Š

4.A (Šj)

(36)

 
 

5.hod

změna

Š

1.E (ŠJ)

(31)

 
 

6.hod

změna

Š

2.E (ŠJ)

(23)

 

Strnadová Martina

3.hod

navíc

Ch

2.E

(24)

za odpadlou

 

3.hod

odpadá

Ch

8.A (Pbl)+

 

Maturitní zkoušky

Strupková Jitka

4.hod

supl. (Mi)

MJA

2.B

(26)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

MJA

3.B

 

primární prevence

 

7.hod

navíc

TřH

3.B

(16)

za odpadlou

Šimandl Stanislav

1.- 10. hod člen maturitní komise

Škrabalová Miroslava

2.- 7. hod člen maturitní komise

Švecová Jana

4.hod

supl. (PK)

A

4.B (NJ)

(12)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

A

3.B (A2)

 

primární prevence

 

5., 6. hod člen maturitní komise

Tarabová Eva

1.hod

spojeno (Cd)

Ch

1.E (Dív)

(25)

 
 

1.hod

supl. (Ha)

Ch

1.E (Chl)

(25)

za odpadlou

 

1.hod

odpadá

Ch

3.A

 

primární prevence

 

4., 5. hod člen maturitní komise

Trnková Renata

5.hod

spojeno (Hč)

Č

3.E (Dív)

(26)

 
 

6.hod

spojeno (PK)

Č

3.E (Chl)

(26)

 
 

7.hod

odpadá

Č

8.A

 

Maturitní zkoušky

 

8.- 10. hod člen maturitní komise

Turek Martin

1.hod

přesun <<

Z

3.E

(13)

z 17.5. 6.hod

 

1.hod

odpadá

SZv

4.E (ZS2)+

 

Maturitní zkoušky

 

2.hod

supl. (DN)

Z

3.F (Dív)

(13)

za odpadlou

 

2.hod

spojeno (Mi)

Z

3.F (Chl)

(13)

 
 

2.hod

odpadá

SZv

4.E (ZS2)+

 

Maturitní zkoušky

 

3.hod

odpadá

Z

4.E (Hubl)

 

Maturitní zkoušky

 

4.hod

navíc

A

3.E

(04)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Z

8.A (Hubl)

 

Maturitní zkoušky

 

5.hod

přesun <<

Z

3.F

(12)

z 6.hod

 

6.hod

přesun >>

Z

3.F

 

na 5.hod

Velichová Jitka

2.hod

supl. (OP)

A

1.E

(16)

za odpadlou

 

7.hod

odpadá

N

4.E (NJ)

 

Maturitní zkoušky

 

3., 5., 8.- 10. hod člen maturitní komise

Vinohradníková Kamila

3.hod

odpadá

Tv

2.E (Dív)

 

zrušeno

 

4.hod

spojeno (DN)

Z

1.A (Chl)

(22)

 
 

4.hod

supl. (Hč)

Z

1.A (Dív)

(22)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

Tv

1.E (Dív)

 

zrušeno

Voračka Milan

1.- 10. hod člen maturitní komise

Žovincová Monika

4.hod

přesun <<

Z

1.D

(13)

z 5.hod

 

5.hod

navíc

Z

6.A

(16)

za odpadlou

 

5.hod

přesun >>

Z

1.D

 

na 4.hod

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

2.hod

ICT

IT1

(04)

spojí

Krupička Aleš

(Dp)

 

2.hod

ICT

IT3

(04)

změna

Krupička Aleš

 
 

2.hod

ICT

IT2

(04)

spojí

Krupička Aleš

(NT)

 

3.hod

ICT

IT1

(04)

spojí

Krupička Aleš

(Dp)

 

3.hod

ICT

IT3

(04)

změna

Krupička Aleš

 
 

3.hod

ICT

IT2

(04)

spojí

Krupička Aleš

(NT)

 

4.hod

Z

Chl

(22)

spojí

Vinohradníková Kamila

(DN)

 

4.hod

Z

Dív

(22)

supluje

Vinohradníková Kamila

(Hč)

 

5.hod

Č

   

odpadá

 

(MD)

 

6.hod

Č

   

odpadá

 

(MD)

 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

9.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

1.B

5.hod

Vv

A2

(34)

změna

Rauvolfová Božena

 
 

5.hod

Vv

A1

(24)

změna

Čech Matěj

 
 

6.hod

Vv

A2

(22)

změna

Rauvolfová Božena

 
 

6.hod

Vv

A1

(24)

změna

Čech Matěj

 
 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 

1.D

3.hod

Č

 

(33)

přesun <<

Šimků Nataša

z (7.5. 2.hod)

 

3.hod

ŠjL

D1

 

odpadá

 

(CV)

 

3.hod

ŠjL

D2

 

odpadá

 

(KK)

 

4.hod

Z

 

(13)

přesun <<

Žovincová Monika

z 5.hod

 

4.hod

ŠjL

D2

 

odpadá

 

(EB)

 

4.hod

ŠjL

D1

 

odpadá

 

(KK)

 

5.hod

Č

 

(33)

navíc

Šimků Nataša

 
 

5.hod

Z

   

přesun >>

 

na 4.hod

 

6.hod

F

   

odpadá

 

(OP)

 

8.hod

VO

   

odpadá

 

(Hs)

 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

9.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

1.E

1.hod

Ch

Dív

(25)

spojí

Tarabová Eva

(Cd)

 

1.hod

Ch

Chl

(25)

supluje

Tarabová Eva

(Ha)

 

2.hod

A

 

(16)

supluje

Velichová Jitka

(OP)

 

4.hod

Č

Chl

 

odpadá

 

(Cd)

 

4.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Vi)

 

5.hod

N

NJ

(37)

změna

Pacholíková Marie

 
 

5.hod

Š

ŠJ

(31)

změna

Sošková Martina

 

2.A

2.hod

VO

 

(12)

supluje

Hes Milan

(MD)

 

3.hod

Vv

A2

(05)

změna

Rauvolfová Božena

 
 

4.hod

Vv

A2

(05)

změna

Rauvolfová Božena

 
 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 

2.B

1.hod

Hv

šj

(33)

změna

Foltýnek Tomáš

 
 

1.hod

N

nj

(21)

změna

Pacholíková Marie

 
 

2.hod

Hv

nj

(22)

změna

Foltýnek Tomáš

 
 

2.hod

Hv

šj

(22)

spojí

Foltýnek Tomáš

(KK)

 

4.hod

MJA

 

(26)

supluje

Strupková Jitka

(Mi)

 

5.hod

A

B2

(51)

změna

Fojtíková Jana

 
 

5.hod

A

B1

 

odpadá

 

(Šr)

2.D

1.hod

MJA

 

(12)

navíc

Kovářová Jana

 
 

1.hod

Č

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

5.hod

Č

 

(22)

přesun <<

Pšenicová Marie

z 1.hod

 

5.hod

ŠjL

D1

 

odpadá

 

(CV)

 

5.hod

ŠjL

D2

 

odpadá

 

(EM)

 

7.hod

Hv

D1

(25)

změna

Foltýnek Tomáš

 
 

7.hod

Hv

D2

(25)

spojí

Foltýnek Tomáš

(KK)

 

8.hod

Hv

D2

(26)

změna

Foltýnek Tomáš

 
 

8.hod

Hv

D1

(26)

spojí

Foltýnek Tomáš

(KK)

2.E

2.hod

N

NJ

(21)

změna

Pacholíková Marie

 
 

2.hod

Š

ŠJ

(31)

supluje

Sošková Martina

(Šr)

 

3.hod

Ch

 

(24)

navíc

Strnadová Martina

 
 

3.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(PK)

 

3.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Vi)

 

5.hod

MJA

   

odpadá

 

(JV)

 

6.hod

N

NJ

(36)

změna

Pacholíková Marie

 
 

6.hod

Š

ŠJ

(23)

změna

Sošková Martina

 
 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 

3.A

4.hod

A

ŠJ

(32)

supluje

Malinová Jana

(EM)

 

5.hod

A

A1

(21)

změna

Malinová Jana

 
 

5.hod

Hv

A2

(05)

změna

Charvátová Lenka

 
 

6.hod

Hv

A1

(13)

změna

Charvátová Lenka

 
 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

1.- 3. hod primární prevence

3.B

1.hod

Vv

A2

(05)

změna

Rauvolfová Božena

 
 

1.hod

F

A1

 

odpadá

 

(Šd)

 

2.hod

Vv

A2

(05)

změna

Rauvolfová Božena

 
 

2.hod

F

A1

 

odpadá

 

(Šd)

 

7.hod

TřH

 

(16)

navíc

Strupková Jitka

 
 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

4.- 6. hod primární prevence

3.D

1.hod

Z

   

odpadá

 

(ML)

 

5.hod

ICT

IT3

 

odpadá

 

(NT)

 

5.hod

ICT

IT1

 

odpadá

 

(Dp)

3.E

1.hod

Z

 

(13)

přesun <<

Turek Martin

z 17.5. (Pá) 6.hod

 

1.hod

F

   

odpadá

 

(OP)

 

3.hod

D

NJ

(35)

supluje

Kvirenc Jan

(Čn)

 

3.hod

D

ŠJ

(35)

spojí

Kvirenc Jan

(Kc)

 

4.hod

A

 

(04)

navíc

Turek Martin

 
 

4.hod

SV

   

odpadá

 

(Kn)

 

5.hod

Č

Dív

(26)

spojí

Trnková Renata

(Hč)

 

6.hod

Č

Chl

(26)

spojí

Trnková Renata

(PK)

3.F

2.hod

Z

Dív

(13)

supluje

Turek Martin

(DN)

 

2.hod

Z

Chl

(13)

spojí

Turek Martin

(Mi)

 

3.hod

Tv

Dív

(T3)

spojí

Halamásek Zdeněk

(Mi)

 

4.hod

A

ŠJ

(36)

změna

Fojtíková Jana

 
 

4.hod

N

NJ

(51)

změna

Pacholíková Marie

 
 

5.hod

Z

 

(12)

přesun <<

Turek Martin

z 6.hod

 

5.hod

B

   

odpadá

 

(Bt)

 

6.hod

A

NJ

(32)

navíc

Fojtíková Jana

 
 

6.hod

Z

   

přesun >>

 

na 5.hod

 

7.hod

D

   

odpadá

 

(DJ)

4.A

3.hod

N

NJ

(12)

změna

Papoušková Alena

 
 

3.hod

Š

Šj

(36)

změna

Sošková Martina

 
 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 

4.B

3.hod

MJA

 

(31)

supluje

Kovářová Jana

(Šd)

 

4.hod

A

NJ

(12)

supluje

Švecová Jana

(PK)

 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

9.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

4.D

1.hod

Tv

t2

 

odpadá

 

(DN)

 

1.hod

Tv

t1

 

odpadá

 

(PK)

 

4.hod

Č

 

(25)

supluje

Papoušková Alena

(Hs)

 

6.hod

A

d1

 

odpadá

 

(Čn)

 

7.hod

A

d2

 

odpadá

 

(Čn)

4.E

1.- 10. hod Maturitní zkoušky

5.A

1.hod

B

 

(14)

supluje

Eckschlagerová Jarmila

(Mi)

 

5.hod

Š

ŠJ

 

odpadá

 

(KK)

 

6.hod

ICT

I2

 

odpadá

 

(NT)

 

7.hod

ICT

I2

 

odpadá

 

(NT)

 

9.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

9.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

 

10.hod

SZn

SZCa

(22)

změna

Charvátová Lenka

 
 

10.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

5.D

1.hod

F

d2

(32)

spojí

García Luis

(Lo)

 

2.hod

F

d1

(32)

spojí

García Luis

(Čn)

 

3.hod

MJA

 

(22)

supluje

López Godínez Cristina

(ML)

 

5.hod

Ch

 

(15)

supluje

García Luis

(Cd)

 

6.hod

MJA

 

(16)

supluje

López Godínez Cristina

(Hs)

 

7.hod

Tv

Tvd

 

odpadá

 

(Hč)

 

7.hod

Tv

Tvhd

 

odpadá

 

(VM)

6.A

1.hod

Š

Šj

 

odpadá

 

(CV)

 

4.hod

B

 

(33)

navíc

Eckschlagerová Jarmila

 
 

4.hod

A

A1

 

odpadá

 

(Kc)

 

4.hod

A

A2

 

odpadá

 

(Si)

 

5.hod

Z

 

(16)

navíc

Žovincová Monika

 
 

5.hod

Tv

Chl

 

odpadá

 

(VM)

 

5.hod

Tv

Dív

 

odpadá

 

(Ha)

 

6.hod

Č

 

(21)

změna

Papoušková Alena

 
 

9.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

 

10.hod

SHn

ShHč

 

odpadá

 

(Hč)

6.D

1.- 10. hod Maturitní zkoušky

7.A

2.hod

A

A2

(36)

změna

Fojtíková Jana

 
 

2.hod

A

A1

(36)

spojí

Fojtíková Jana

(Kc)

 

3.hod

SV

 

(23)

supluje

Klein Ivo

(MD)

 

4.hod

D

 

(34)

supluje

Kvirenc Jan

(Bv)

 

5.hod

N

nj

 

odpadá

 

(PK)

 

7.hod

F

   

odpadá

 

(OP)

8.A

1.- 10. hod Maturitní zkoušky

 

Zpracováno v systému Bakaláři