Suplování:   Úterý 3.12.2019 (sudý týden)

datum výpisu: 7.12.2019 (11:38)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4.D

 

Char

Char

Char

Char

Char

Char

Char

     

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Bednářová Zdeňka

               

-

-

-

Trnková Renata

                 

-

-

Vačkář Josef

             

-

-

-

-

Šimků Nataša

               

-

-

-

Šmatláková Kateřina

               

-

-

-

Borůvková Daniela

               

-

-

-

Búth Stanislav

                 

-

-

Carreres Vicente

                 

-

-

Čobanová Eliška

                 

..

..

Drápalík Vladimír

               

-

-

-

Dušek Jan

                 

-

-

Dušková Marie

               

-

-

-

Dušková Marie

 

....

                 

Eckschlagerová Jarmila

                 

..

..

Eichlerová Veronika

               

-

-

-

Fojtíková Jana

               

-

-

-

Horčáková Daniela

                 

-

-

Charvátová Lenka

                 

-

-

Jahodová Lenka

               

-

-

-

Klein Ivo

                 

-

-

Kocina František

                 

-

-

Kovaříková Miroslava

                 

-

-

Kovářová Jana

                 

-

-

Krupička Aleš

                 

-

-

Krýzlová Kateřina

                 

-

-

Kuba Petr

                 

....

....

Kvirenc Jan

                 

-

-

Millková Jana

 

-

-

               

Moučková Naděžda

                 

-

-

Mužíková Paclíková Edita

                 

-

-

Novák Tomáš

                 

-

-

Papoušková Alena

                 

-

-

Papoušková Alena

   

....

               

Pátková Petra

     

RM

NM

....

>>

-

     

Pátková Petra

               

-

-

-

Pavlíčková Olga

                 

-

-

Roskot Michal

                   

..

Strupková Jitka

                   

..

Šimandl Stanislav

               

-

-

-

Škrabalová Miroslava

                 

-

-

Tarabová Eva

                 

-

-

Velichová Jitka

                 

-

-

Velichová Jitka

           

-

       

Vinohradníková Kamila

               

-

-

-

Voračka Milan

                 

-

-

Žovincová Monika

                 

-

-

Místnosti mimo provoz

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

01

               

jiný

jiný

jiný

04

           

jiný

       

05

               

jiný

jiný

jiný

11

               

jiný

jiný

jiný

13

               

jiný

jiný

jiný

14

             

jiný

jiný

jiný

jiný

15

           

jiný

       

21

               

jiný

jiný

jiný

22

               

jiný

jiný

jiný

24

               

jiný

jiný

jiný

31

 

jiný

jiný

               

33

 

jiný

jiný

               

35

               

jiný

jiný

jiný

44

             

jiný

jiný

jiný

jiný

45

               

jiný

jiný

jiný

51

               

jiný

jiný

jiný

52

             

jiný

jiný

jiný

jiný

Změny v rozvrzích učitelů:

Šimků Nataša

7.hod

odpadá

Č

4.D

 

Charitativní akce

Blanco Érika

1.hod

odpadá

ŠjL

4.D (d2)

 

Charitativní akce

 

4.hod

odpadá

ŠjL

4.D (d1)

 

Charitativní akce

Búth Stanislav

2.hod

odpadá

B

4.D

 

Charitativní akce

 

8.hod

změna

Ch

1.D

(32)

 

Čech Matěj

5.hod

navíc

Vv

4.A (A2)

(52)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

Vv

4.A (A1)

 

zrušeno

 

6.hod

navíc

Vv

4.A (A2)

(52)

za odpadlou

 

6.hod

odpadá

Vv

4.A (A1)

 

zrušeno

Dušková Marie

1. hod Obecný pedagogický dozor

García Luis

5.hod

odpadá

F

4.D

 

Charitativní akce

Kocina František

3.hod

odpadá

A

4.D (d2)

 

Charitativní akce

López Godínez Cristina

6.hod

odpadá

MJA

4.D

 

Charitativní akce

Millková Jana

1., 2. hod Obecný pedagogický dozor

Moučková Naděžda

3.hod

odpadá

ŠjL

4.D (d1)

 

Charitativní akce

 

4.hod

supl. (Pt)

D

1.D

(26)

za odpadlou

 

4.hod

odpadá

ŠjL

4.D (d2)

 

Charitativní akce

Nadějová Dagmar

6.hod

přesun <<

Tv

1.B (Dív)

(mim)

z 4.12. 1.hod

Papoušková Alena

2. hod Obecný pedagogický dozor

Rankin David

9.hod

změna

SAJv

5.D (SAII)+

(47)

 
 

10.hod

změna

SAJv

5.D (SAII)+

(47)

 

Roskot Michal

3.hod

supl. (Pt)

MJA

1.D

(25)

přespočetná hod.

 

7.hod

navíc

TřH

2.A

(22)

dozor

Sixta Adam

1.hod

odpadá

A

4.D (d1)

 

Charitativní akce

Tarabová Eva

5.hod

navíc

Ch

4.A (A1)

(24)

za odpadlou

 

5.hod

odpadá

Ch

4.A (A2)

 

zrušeno

 

6.hod

navíc

Ch

4.A (A1)

(24)

za odpadlou

 

6.hod

odpadá

Ch

4.A (A2)

 

zrušeno

Velichová Jitka

6. hod Obecný pedagogický dozor

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

9.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

 

10.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

1.B

6.hod

Tv

Dív

(mim)

přesun <<

Nadějová Dagmar

z 4.12. (St) 1.hod

 

6.hod

D

   

přesun >>

 

na 4.12. (St) 1.hod

 

9.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

 

10.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

1.D

3.hod

MJA

 

(25)

supluje

Roskot Michal

(Pt)

 

4.hod

D

 

(26)

supluje

Moučková Naděžda

(Pt)

 

8.hod

Ch

 

(32)

změna

Búth Stanislav

 

2.A

7.hod

TřH

 

(22)

navíc

Roskot Michal

 
 

9.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

 

10.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

2.B

9.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

 

10.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

3.E

9.hod

SAJv

SAII

(47)

změna

Rankin David

 
 

10.hod

SAJv

SAII

(47)

změna

Rankin David

 
 

10.hod

FSv

SFII

 

odpadá

 

(RM)

4.A

5.hod

Ch

A1

(24)

navíc

Tarabová Eva

 
 

5.hod

Vv

A2

(52)

navíc

Čech Matěj

 
 

5.hod

Ch

A2

 

odpadá

 

(Ta)

 

5.hod

Vv

A1

 

odpadá

 

(Če)

 

6.hod

Ch

A1

(24)

navíc

Tarabová Eva

 
 

6.hod

Vv

A2

(52)

navíc

Čech Matěj

 
 

6.hod

Ch

A2

 

odpadá

 

(Ta)

 

6.hod

Vv

A1

 

odpadá

 

(Če)

4.B

9.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

 

10.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

4.D

1.- 7. hod Charitativní akce

4.E

9.hod

DVUv

DVUI

 

odpadá

 

(Čb)

 

10.hod

MSI

MSIj

 

odpadá

 

(Sp)

 

10.hod

DVUv

DVUI

 

odpadá

 

(Čb)

4.F

9.hod

DVUv

DVUI

 

odpadá

 

(Čb)

 

10.hod

MSI

MSIj

 

odpadá

 

(Sp)

 

10.hod

DVUv

DVUI

 

odpadá

 

(Čb)

5.A

9.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

 

10.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

5.D

9.hod

SAJv

SAII

(47)

změna

Rankin David

 
 

10.hod

SAJv

SAII

(47)

změna

Rankin David

 
 

10.hod

FSv

SFII

 

odpadá

 

(RM)

6.D

9.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

 

10.hod

MSI

MSIj

 

odpadá

 

(Sp)

 

10.hod

Ekln

EkEc

 

odpadá

 

(Ec)

7.A

9.hod

SAJv

SAII

(47)

změna

Rankin David

 
 

10.hod

SAJv

SAII

(47)

změna

Rankin David

 
 

10.hod

FSv

SFII

 

odpadá

 

(RM)

8.A

9.hod

DVUv

DVUI

 

odpadá

 

(Čb)

 

10.hod

MSI

MSIj

 

odpadá

 

(Sp)

 

10.hod

DVUv

DVUI

 

odpadá

 

(Čb)

 

Zpracováno v systému Bakaláři