Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Komentované prohlídky Institutu Cervantes a Knihovny Carlose Fuentese

Uveřejňujeme postřehy a zkušenosti našich bilingvních studentek z návštěvy v Institutu Cervantes

1) Ve středu 16. března 2022 jsme s profesorkami Kateřinou Krýzlovou a Naděždou Moučkovou navštívili pražskou pobočku Instituto Cervantes. Je to institut, kde se nachází prakticky vše, co má něco společného se Španělskem. Když jsme dorazili, tak nám tamní zaměstnanci představili, co v institutu dělají, a také nám pověděli něco o španělské kultuře. Poté už jsme jenom museli vyjít po schodech do posledního patra, kde se nachází knihovna a v ní skoro vše, co vás z hispánské kultury může napadnout. Od knížek až po filmy. Moc se mi tam líbilo a určitě bych doporučila institut navštívit všem, kteří se chtějí dozvědět něco o Španělsku.

El miércoles 16 de marzo, visitamos con las profesoras Kateřina Krýzlová y Naděžda Moučková el Instituto de Cervantes. Es el Instituto donde hay casi todo que tiene algo que ver con España.Cuando llegamos al instituto, los representantes de este nos presentaron qué hacen allíí y también nos dijeron algo sobre la cultura española. Después tuvimos que subirr hasta la última planta donde estála biblioteca donde hay casi todo lo que uno se pueda imaginar. A partir de libros hasta películas.
Me gusta mucho el Iinstituto Cervantes y quiero recomendarlo a todos que quieran saber algo sobre España.

Markéta Gašová

2) Ve středu 23. března jsme šli s profesorkami Gemou de Miguel Gutiérrez a Lenkou Fíšanovou do pražského institutu Cervantes. Dorazili jsme tam v 10.30 a začali jsme naši prohlídku v tamním kulturním sálu. Celou dobu nás doprovázela knihovnice, velmi sympatická paní Teresa Izquierdo Revilla. Rozdělili jsme se na tři skupiny a hráli jsme Kahoot, v němž byly otázky o různých španělských umělcích. Potom přišli dva další lektoři, první nám představil město Granada a druhý slavné lidi ze Španělska a Latinské Ameriky. Moc se nám to líbilo. Také nám rozdali papíry s článkem, který testoval naši zdatnost ve španělském jazyce na úrovni B1. Všichni jsme velmi dobře obstáli.Nakonec jsme navštívili knihovnu Carlose Fuentese, v níž se nacházejí knihy, časopisy, filmy, učebnice na zkoušky DELE a spousta dalších vzdělávacích materiálů. Z institutu jsme odešli v 12.45 a dorazili jsme do školy po jedné hodině odpolední.

El miércoles 23 de marzo fuimos con las profesoras Gema de Miguel Gutiérrez y Lenka Fíšanová al Instituto Cervantes.
Llegamos al Instituto Cervantes a las 10:30 y empezamos el programa de la visita en el Saló
n de Actos. Todo el tiempo estaba con nosotros la bibliotecaria - Dña.Teresa Izquierdo Revilla, que era muy simpática. Nos dividimos en tres grupos y jugamos al Kahoot donde había preguntas sobre diferentes artistas españoles. Luego llegaron dos lectores más, el primero nos presentó la ciudad de Granada y el segundo a las personajes famosos de arte de España y América Latina. Nos gustaba mucho. También nos dio papeles con un artículo con preguntas de nivel B1 de español. Todos nosotros lo teníamos más o menos todo correcto.
Al final, visitamos la Biblioteca de Carlos Fuentes en la que había libros de diferentes temas, revistas, películas, manuales para los DELE, etc.
Del Instituto Cervantes salimos a las 12:45 y llegamos a la escuela a las 13:15.

Helena Králová

3) Návštěva této instituce pro nás byla zábavná a přínosná. Nejen, že jsme viděli velkou část instituce, ale také jsme se seznámili s tamním personálem. Všichni byli moc milí a ochotní a také se o nás hezky starali. Po našem příchodu se nás hned ujala naše nejoblíbenější zaměstnankyně institutu: Teresa. Čas strávený s ní hodnotíme velmi kladně. Aby nás zasvětila jak do chodu instituce (především knihovny), tak i do španělské mentality, zahráli jsme si Kahoot a ona do soutěže přidala dodatečné informace. Vždy byla ochotná cokoli dovysvětlit a při hraní Kahootu nás všechny povzbuzovala.
Další dva přednášející byli též skvělí, měli příjemný španělský temperament a přednášky o španělské kultuře a Španělsku byly velmi zajímavé. Poté následovala prohlídka knihovny, při které nám všem tzv. spadla brada. Knihovna byla na pohled malá, ale bylo v ní vše potřebné. Připadala nám jako skvělé místo s příjemnou atmosférou a klidem například na učení. V létě se dokonce otevírá terasa. Všichni jsme se zamysleli, jestli si nemáme koupit členskou kartu do této knihovny. Myslíme si, že návštěva byla užitečná a ukázala nám nové místo, kam se můžeme chodit učit, půjčovat si španělské knihy, DVD, časopisy a kde 
navíc budeme obklopeni španělskou atmosférou.

La excursión al Instituto fue divertida y útil. Vimos una gran parte de este y conocimos al perosnal. Todos eran muy amables y cuidaban de nosotros todo el tiempo. Después de nuestra llegada, nos encontramos con Teresa - nuestra empleada favorita del Instituto. Nos gustaba mucho el tiempo que pasamos con ella. Jugamos al Kahoot y esta actividad nos ayudó a conocer nuevas informaciones del Instituto (sobre todo de la biblioteca) y Teresa añadió cosas interesantes adicionales. Era complaciente y si no entendíamos algo, nos lo explicó. Cuando jugábamos al Kahoot, Teresa nos apoyaba.
Luego pasamos tiempo con otros dos empleados del IC que tenían mucho carisma y sus discursos sobre la cultura española y sobre España en general eran muy interesantes. Despué
s vimos la biblioteca que nos asombró. La biblioteca era un poco más pequeña de lo que esperábamos, pero había muchos libros interesantes y tenía todo lo que una biblioteca necesita. Nos parecía como un lugar bonito, con un ambiente placentero, por ejemplo, para estudiar. Cuando hace sol, se abre la terraza de allí. Todos pensábamos sobre la compra de la tarjeta de la biblioteca.
Creemos que la excursión fue muy ú
til y nos enseñó un lugar nuevo, adonde podemos ir después de la escuela, tomar libros prestados, DVDs o revistas, estudiar o solamente descansar.

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti