Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Videohovor o konání mezinárodních zkoušek DELE na GyBu pro žáky dvojjazyčného studia

Dne 22. února se žáci 5. a 6. ročníku bilingvní sekce účastnili online povídaní o konání a průběhu mezinárodních zkoušek ze španělského jazyka a hispánské kultury – tzv. DELE.

Setkání probíhalo přes platformu ZOOM a zúčastnili se ho také žáci z ostatních česko-španělských gymnázií v rámci celé republiky. Přes drobné zpoždění způsobené technickými problémy vše proběhlo dobře. Informace o dané zkoušce podala pí. Montse Aguirre Pla-Giribert v součinnosti s atašé pro vzdělávání ze španělské ambasády - pí. Amaya Cal Linares. Obě dámy společně odpověděly na veškeré nejasnosti či otázky všeho druhu, které kladli žáci našeho či ostatních gymnázií. Nejdůležitější pro žáky byla informace o tom, že zkouška se bude konat v květnu a také že studenti dvojjazyčného gymnázia mají nárok na speciální slevu sjednanou španělskou stranou.

 

El día 22 de febrero, los alumnos de 5.D y 6.D de la Sección Bilingüe Checo-Hispana participaron en una charla on-line sobre los exámenes DELE.
La sesión se realizó a través de la plataforma ZOOM y también participaron otros centros bilingües de todo el país. A pesar de pequeños retrasos causados por problemas técnicos, todo resultó bien.
La información sobre el examen fue compartida con los alumnos por la Sra. Dña. Montse Aguirre Pla-Giribert, en compañía de la Agregada de Educación de la Embajada de España, Sra. Dña. Amaya Cal Linares. Ambas señoras respondieron a todas las dudas o preguntas de cualquier tipo que plantearon los alumnos de nuestro Instituto o de las demás SS.BB.
La más importante para los alumnos fue la información de que el examen se realizará en mayo y que como alumnos bilingües tenemos derecho a un descuento especial acordado por la parte española
.

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti