Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Fyzika na GyBu

S fyzikou se u nás žáci setkávají ve všech ročnících studia. V posledním, maturitním, ročníku však jen ta část studentů, která si vybere jako svoji další cestu vzdělávání přírodovědný blok.

Svým rozsahem výuka odpovídá RVP a je realizována ve dvou specializovaných učebnách. Vyučující fyziky mají možnost používat nejen „univerzální" moderní techniku, kdy jsou všechny učebny vybaveny počítačem a dataprojektorem, ale též speciální techniku pro výuku fyziky. Zde lze jmenovat např. systém Vernier pro měření a demonstrace s okamžitým zpracováním výsledků. Výuka fyziky se odehrává nejen v teoretické rovině, v průběhu vzdělávání jsou zařazovány práce v laboratořích, kde se žáci seznamují s praktickou částí předmětu. U dvojjazyčného studia probíhá od třetího ročníku výuka ve španělštině.

 

Pro žáky se zájmem a získání ještě hlubších znalostí fyziky je organizován obvykle dvouletý seminář v závěrečných ročnících jejich studia. Zde se také velmi výrazně projevuje spolupráce s ČVUT při různých exkurzích na elektrotechnické fakultě.

 

Škola je úspěšná ve všech kategoriích fyzikálních soutěží, kterých se pravidelně zúčastňuje.

 

Komise fyziky

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti