Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Návštěva mešity a synagogy

Vybraní studenti společenskovědních seminářů navštívili v dubnu mešitu a synagogu. Akci vedl Mgr. Jan Dušek, který je coby lektor zapojen v projektu Mezináboženský dialog Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Návštěva mešity poblíž Libeňského zámku začala prohlídkou umývárny, kde se muslimové rituálně očišťují před modlitbami. V modlitebně měl přednášku o islámu český konvertita a súfijský mystik K. Dembický. Hned na začátku přednášky se do místnosti přišli na odpolední modlitbu tři muži s plnovousem, původem zřejmě ze střední Asie. Mohli jsme tedy z bezprostřední blízkosti sledovat průběh modlitby. Následně nám přednášející ukázal výtisky Koránu, kiblu a další zajímavé předměty. Kromě jeho osobního příběhu cesty k islámu jsme se dozvěděli o každodenní náboženské praxi muslimů, o problematice autorit v islámském světě, o postavení žen, ale i o problematice radikalizace, především prostřednictvím obsahu na internetu a sociálních sítích. Studenti kladli množství otázek, které více či méně detailně mluvčí zodpovídal.

 

O dva týdny později jsme v podobném složení navštívili Jubilejní synagogu v Jeruzalémské ulici, postavenou v maurském a secesním slohu. Zde jsme se účastnili přednášky o historii židovské obce v Praze (resp. v českých zemích) a historii pražských synagog. Následovala debata s členy židovské obce o judaismu. Studenty především zajímaly detaily každodenní praxe, slavení vysokých svátků, průběh židovských rituálů. Opět jsme se dotkli i tematiky autorit v judaismu a velice zajímavého vnitřního členění a pestré diferenciace uvnitř judaismu. Mluvčí odpovídali na četné dotazy studentů velice poutavě. Po přednášce jsme si individuálně prohlédli interiér synagogy, včetně zajímavých panelových výstav k historii židovských obcí v ČR a dějinách pražské židovské obce po r. 1945.

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti