Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Informace k přijímacím zkouškám: 6leté gymnázium

Uvedené informace se vztahují k přijímacímu řízení v loňském školním roce. Aktuální informace zveřejníme k 31. 1. 2023.

 

Milí uchazeči, vážení rodiče,
níže naleznete stručné informace k organizaci přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia.

Středa 20. dubna 2022


Uchazeči do 6letého gymnázia se shromáždí před bočním vchodem u tělocvičny (blíže stanici metra Budějovická).


7.30 až 8.15 se koná kontrola prezence – uchazeč jde na vyzvání dovnitř školy ke stolkům označeným 8B až 11B, kde bude kontrola totožnosti podle jeho příjmení:

  • stolek 8B – příjmení A až He
  • stolek 9B – příjmení Ho až Maše
  • stolek 10B – příjmení Mašt až S
  • stolek 11B – příjmení Š až Ž


U stolku uchazeč předloží pozvánku a doklad totožnosti, učitel na pozvánku nalepí štítek s registračním číslem a číslem učebny, kde uchazeč koná zkoušku:

 

učebna 05, 11 až 16 – přízemí

učebna 21 – 1. patro

 

Po kontrole u stolku uchazeč s pomocí dozoru na chodbách vyhledá svou učebnu, tam si sedne do lavice označené jeho registračním číslem a vyčká příchodu zadávajícího učitele, řídí se jeho pokyny při písemném testu z matematiky a z českého jazyka a literatury a o přestávce.

 

O přestávce mezi testem z matematiky a testem z češtiny není možné opustit budovu školy!!

 

12.10 až 12.15 – předpokládaný odchod uchazečů z budovy školy (kromě uchazečů s navýšeným časem pro konání zkoušky na základě doporučení ŠPZ).

 

Vedení školy

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti