Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Informace k přijímacím zkouškám: 8leté gymnázium

Uvedené informace se vztahují k přijímacímu řízení v loňském školním roce. Aktuální informace zveřejníme k 31. 1. 2023.

Milí uchazeči, vážení rodiče,
níže naleznete stručné informace k organizaci přijímacích zkoušek do osmiletého gymnázia.

Středa 20. dubna 2022

  • Uchazeči do 8letého gymnázia se shromáždí před hlavním vchodem do budovy školy.

  • 7.30 až 8.15 se koná kontrola prezence – uchazeč jde na vyzvání do vestibulu školy ke stolkům označeným 1A až 7A, kde bude kontrola totožnosti podle jeho příjmení:

stolek 1A – příjmení A až Ei

stolek 2A – příjmení El až Ji

stolek 3A – příjmení Ju až Li

stolek 4A – příjmení Lo až Nosa

stolek 5A – příjmení Nosk až Se

stolek 6A – příjmení Sch až Vach

stolek 7A – příjmení Vacho až Ž

  • U stolku uchazeč předloží pozvánku a doklad totožnosti, učitel na pozvánku nalepí štítek s registračním číslem a číslem učebny, kde uchazeč koná zkoušku:

učebna 22 až 26 – 1. patro

učebna 31 až 37 – 2. patro

učebna 41 až 47 – 3. patro

učebna 51, 50 – 4. patro

  • Po kontrole u stolku uchazeč s pomocí dozoru na chodbách vyhledá svou učebnu, tam si sedne do lavice označené jeho registračním číslem a vyčká příchodu zadávajícího učitele, řídí se jeho pokyny při písemném testu z matematiky a z českého jazyka a literatury a o přestávce.

  • O přestávce mezi testem z matematiky a testem z češtiny není možné opustit budovu školy!!

  • 12.10 až 12.15 – předpokládaný odchod uchazečů z budovy školy (kromě uchazečů s navýšeným časem pro konání zkoušky na základě doporučení ŠPZ).


Vedení školy

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti