Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Informace k přijímacím zkouškám: 8leté gymnázium

Milí uchazeči o studium, vážení rodiče, 
níže naleznete stručné informace k organizaci přijímacích zkoušek do osmiletého gymnázia. 

 

Pondělí 17. 4. a úterý 18. 4. 2023 

 • Uchazeči do 8letého gymnázia se shromáždí před hlavním vchodem do budovy školy. 
 • 7.30 až 8.15 se koná kontrola prezence – uchazeč se dostaví do vestibulu školy ke stolkům označeným 1A až 5A, kde proběhne kontrola totožnosti. 

 

Pondělí 17. 4. 

  • stolek 1A – příjmení A až Fo 
  • stolek 2A – příjmení Fr až Ko 
  • stolek 3A – příjmení Kop až Nov 
  • stolek 4A – příjmení Ol až St 
  • stolek 5A – příjmení Sv až Ž 

 

Úterý 18. 4. 

  • stolek 1A – příjmení B až Fr 
  • stolek 2A – příjmení Fre až Kra 
  • stolek 3A – příjmení Krá až Nov 
  • stolek 4A – příjmení Oc až Sva 
  • stolek 5A – příjmení Svat až Ž 

 

 • U stolku uchazeč předloží pozvánku a doklad totožnosti (s fotografií a osobními údaji). Po kontrole u stolku uchazeč s pomocí dozoru na chodbách vyhledá svou učebnu, sedne si do lavice označené jeho registračním číslem a vyčká příchodu zadávajícího učitele, řídí se jeho pokyny při písemném testu z matematiky, z českého jazyka a literatury a také během přestávky. 
 • O přestávce mezi testem z matematiky a testem z češtiny nemohou žáci opustit budovu školy, budou pod dozorem našich učitelů. 
 • 12.10 až 12.15 – předpokládaný odchod uchazečů z budovy školy (kromě uchazečů s navýšeným časem pro konání zkoušky na základě doporučení ŠPZ). 

 

Rodiče žádáme, aby nevstupovali do školy. Děkujeme.         

Vedení školy 

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti