Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče z Ukrajiny

Cizinci, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, musí doložit společně s přihláškou ke studiu doklad o dočasné ochraně (stačí prostá kopie).

Uchazeč si ověří, zda má v době konání přijímacího řízení platné vízum dočasné ochrany.  Pokud ne, je nutné si vízum prodloužit, aby mohl požadovat úpravu podmínek přijímací zkoušky podle Lex Ukrajina a Opatření obecné povahy MŠMT (Č. j.: MSMT-29772/2022-1). Uchazeč pak pro účely přijímacího řízení dokládá k přihlášce ke studiu prodloužení víza dočasné ochrany, a to doložením registrace do systému MV ČR nebo již vyznačeným vízovým štítkem – viz web MV ČR:
https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22368652&doctype=ART&#Zakladni_informace_-_podbod_3  

 

Tento doklad je nutné doložit nejpozději do 14. 4. 2023.

Na provedení online registrace máte čas do 31. března 2023. V případě, že do konce března registraci neprovedete, dočasná ochrana vám zanikne.

 

Pozn: Prodloužení dočasné ochrany upravuje § 7b zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů:

(3) K prodloužení dočasné ochrany je cizinec povinen provést registraci prostřednictvím elektronického formuláře, který je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra (dále jen "registrace"). K jinému postupu se nepřihlíží. Registrace je dokončena zasláním potvrzení o registraci na adresu elektronické pošty, kterou cizinec uvede v registračním formuláři. Potvrzení o registraci obsahuje termín a pracoviště, kam se má cizinec dostavit pro prodloužení dočasné ochrany.

(6) Za dítě mladší 18 let převezme vízový štítek pouze osoba, která doloží, že je zákonným zástupcem tohoto dítěte nebo osobou, která je oprávněna za toto dítě jednat.

 

Cizinci, který se do 31. března 2023 nezaregistruje k prodloužení dočasné ochrany podle tohoto zákona, dočasná ochrana uplynutím tohoto dne zaniká. Cizinci, který se po provedení registrace do 30. září 2023 nedostaví k vyznačení vízového štítku nebo mu vízový štítek nebyl vyznačen z důvodu nedoložení dokladu podle odstavce 5 nebo 6, dočasná ochrana uplynutím tohoto dne zaniká.

 

Přílohy:
Vzor žádosti uchazeče z Ukrajiny o úpravu podmínek přijímacího řízení

Leták – Přijímání do 1. ročníků středních škol v roce 2023 (CZ)

Leták – Přijímání do 1. ročníků středních škol v roce 2023 (UA)

 

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti