Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Inspekční šetření ve škole

V listopadu 2022 ve škole probíhalo rozsáhlé inspekční šetření s názvem Testování tělesné zdatnosti žáků, které se zaměřilo na problematiku podpory pohybových dovedností a pohybových aktivit žáků. Tělesná zdatnost byla měřena pomocí MŠMT přesně stanovených motorických testů.

V průběhu května a června 2022 provedla v naší škole ČŠI výběrové zjišťování výsledků žáků v čtenářské a matematické gramotnosti ve třech třídách nižšího gymnázia, celkem se to týkalo 88 žáků.

 

Ověřovací šetření k přijímacím zkouškám z českého jazyka a literatury 2021/2022 (CERMAT) absolvovali žáci dvou tříd prim osmiletého gymnaziálního oboru (57 žáků) a jedna prima šestiletého gymnaziálního oboru (27 žáků).

 

Česká školní inspekce naši školu zařadila do tematického inspekčního šetření i v roce 2021.

 

Téma: Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání podle § 174odst. 2 písm. A) školského zákona, které proběhlo v červnu 2021.

 

V roce 2019 nás Česká školní inspekce také zařadila do dvou tematických inspekčních šetření:

 

Testování v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, při kterém se následně uskutečnily i náslechové inspekce na toto téma v hodinách různých vyučovacích předmětů.  

 

V dubnu 2020 se uskutečnilo telefonické inspekční šetření, kdy ředitelka školy odpovídala na dotazy pracovníků ČŠI, které se týkaly zabezpečení distančního vzdělávání. 

 

Dne 1. a 2. 7. 2020 proběhlo na základě stížnosti zákonného zástupce nezletilého uchazeče na postup školy při přijímacím řízení inspekční šetření, závěrem bylo písemné vyjádření ČŠI, že nedošlo k žádnému pochybení ze strany školy a právo stěžovatelky na přijetí syna do našeho gymnázia nebylo nijak dotčeno. Dne 22. 7. 2020 vydal k této stížnosti vyjádření i Odbor školství MHMP, který konstatoval, že ve věci regulérnosti přijímacího řízení podle správního řádu nebylo zjištěno pochybení v postupu našeho gymnázia.

 

V březnu 2018 se inspekční šetření ČŠI zaměřilo na mediální gramotnost žáků, naše škola byla v této oblasti hodnocena výborně.

 

Výsledky pilotáží a testování jsou prostudovány vedením školy, předsedy jednotlivých předmětových komisí a vrací se jako zpětná vazba k učitelům a žákům, aby zjištěné nedostatky ve vzdělávací oblasti i v oblasti klimatu školy byly včas odstraněny.

 

Z. Bednářová, ředitelka školy

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti