Gymnázium Budějovická

Gymnázium Budějovická je státní gymnázium v Praze 4 s možností všeobecného 4letého a 8letého studia a 6letého česko-španělského studia.

Po dobu uzavření školy v souvislosti s mimořádným opatřením žádáme studenty i rodiče, aby osobně nenavštěvovali školu. Budova bude pro naprosto nutné případy otevřena pouze v pondělí a ve středu od 9 do 13 hodin. Vstup je možný pouze s ochrannou rouškou. Informace k fungování školního poradenského pracoviště naleznete v části Pro studenty / ŠPP – aktuálně.

Mimořádná opatření

Novinky

Přijímací řízení