English information informacion en Español
o škole → úvod

základní informace

Jsme státní škola s právní subjektivitou (zřizovatel hl. m. Praha), se statutem Fakultní školy Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty.

Škola patří od svého vzniku (r. 1958) k největším v Praze. V současné době je ve škole dvacet šest tříd, tedy asi 760 studentů vzdělávajících se ve třech studijních oborech: osmiletém všeobecném (79-41-K/81), čtyřletém všeobecném (79-41-K/41) a v šestiletém dvojjazyčném s vybranými předměty v cizím jazyce (79-41-K/610).

Od roku 1990 se škola zapisuje do povědomí veřejnosti také jako jedna z mála středních škol nabízejících možnost dvojjazyčného studia. Jako první v České republice se stala gymnáziem česko-španělským.

V roce 2004 byla škola rozšířena o třídy čtyřletého studia na detašovaném pracovišti na ZŠ Pošepného nám. 2022 v Praze 11. V současné době je toto pracoviště postupně rušeno a všechny nové třídy jsou přijímány pouze do hlavní budovy školy. Definitivní ukončení činnosti detašovaného pracoviště je plánováno na červenec 2014.

budova gymnázia

zákaz vjezdu Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste vzhledem k vzrůstajícímu nebezpečí úrazů Vašich dětí v ranním provozu před školou respektovali zákaz vjezdu na školní parkoviště. Speciální povolení k vjezdu mají pouze zaměstnanci školy. Děkuji.

Dr. Z. Bednářová, ředitelka školy