English information informacion en Español
o škole → úvod

Vážení rodiče,

ve středu 19. 11. 2014 se budou v našem gymnáziu konat od 18 hodin třídní schůzky. Na těchto schůzkách mimo pravidelný program proběhnou tyto dvě akce:

Volba dvou členů do školské rady
Volit mohou zletilí studenti a rodiče nezletilých žáků. Delegát rodičů nebo třídní profesor bude mít obálky s volebními lístky a rozdá je na schůzce rodičům, kteří zakroužkují 2 kandidáty. Kandidáti jsou uvedeni na našem webu a představí se na schůzce výboru rodičů. Zletilí studenti budou volit ten den dopoledne.
Volba nebo potvrzení delegáta do tzv. spolku rodičů s názvem Rada rodičů Gymnázia, Praha 4, Budějovická 680 (stanovy spolku)
Podle nového občanského zákoníku (§214 až 302) lze mít jako novou formu sdružení rodičů tzv. spolek. Vzhledem ke stanovám spolku Vás prosím, abyste přišli na schůzky a abyste v hotovosti ve škole zaplatili příspěvek rodičů (600 Kč, v bilingvě 800 Kč za 1 studenta), pokud budete mít zájem. Členem spolku je ten, kdo zaplatí členské příspěvky. Pouze člen spolku může volit své delegáty do dalších orgánů spolku a má další práva a povinnosti (viz stanovy spolku).

Z výše uvedených důvodů prosím o Vaši účast na třídních schůzkách. Pokud chcete být členy spolku a z vážných důvodů se nemůžete dostavit na třídní schůzky, pošlete členský příspěvek po svém dítěti třídnímu profesorovi nejpozději do 28. 11. 2014. Děkuji.

Z. Bednářová

Hlasujte

základní informace

Jsme státní škola s právní subjektivitou (zřizovatel hl. m. Praha), se statusem Fakultní školy Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty.

Škola patří od svého vzniku (r. 1958) k největším v Praze. V současné době je ve škole dvacet čtyři tříd, tedy více než 700 studentů vzdělávajících se ve třech studijních oborech: osmiletém všeobecném (79-41-K/81), čtyřletém všeobecném (79-41-K/41) a v šestiletém dvojjazyčném s vybranými předměty v cizím jazyce (79-41-K/610).

Od roku 1990 se škola zapisuje do povědomí veřejnosti také jako jedna z mála středních škol nabízejících možnost dvojjazyčného studia. Jako první v České republice se stala gymnáziem česko-španělským.

budova gymnázia

zákaz vjezdu Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste vzhledem k vzrůstajícímu nebezpečí úrazů Vašich dětí v ranním provozu před školou respektovali zákaz vjezdu na školní parkoviště. Speciální povolení k vjezdu mají pouze zaměstnanci školy. Děkuji.

Dr. Z. Bednářová, ředitelka školy