English information informacion en Español
o škole → úvod

Informace pro studenty a rodiče k zahájení školního roku

  • Studenti všech ročníků se dostaví v pondělí 1. 9. 2014 v 8 hodin do budovy školy, kde jim budou sděleny všechny důležité informace pro zahájení školního roku. Ukončení přibližně v 10 hodin, s sebou obuv na přezutí a psací potřeby.
  • V úterý 2. 9. 2014 budou v době od 8 hodin asi do 12 hodin probíhat ve všech třídách třídnické hodiny (studentům nižšího gymnázia budou předány učebnice). Studenti, kteří mají přihlášené a zaplacené obědy, mohou chodit na obědy od 2. 9. 2014. Všichni studenti si donesou průkazovou fotografii do studijního průkazu, obuv na přezutí a zámek na šatnovou skříňku.
  • Ve středu 3. 9. 2014 bude zahájena výuka podle rozvrhu, který bude všem třídám oznámen v pondělí, výuka bude začínat v 7:45.

Z. Bednářová

základní informace

Jsme státní škola s právní subjektivitou (zřizovatel hl. m. Praha), se statusem Fakultní školy Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty a Filozofické fakulty.

Škola patří od svého vzniku (r. 1958) k největším v Praze. V současné době je ve škole dvacet čtyři tříd, tedy více než 700 studentů vzdělávajících se ve třech studijních oborech: osmiletém všeobecném (79-41-K/81), čtyřletém všeobecném (79-41-K/41) a v šestiletém dvojjazyčném s vybranými předměty v cizím jazyce (79-41-K/610).

Od roku 1990 se škola zapisuje do povědomí veřejnosti také jako jedna z mála středních škol nabízejících možnost dvojjazyčného studia. Jako první v České republice se stala gymnáziem česko-španělským.

budova gymnázia

zákaz vjezdu Vážení rodiče, prosíme Vás, abyste vzhledem k vzrůstajícímu nebezpečí úrazů Vašich dětí v ranním provozu před školou respektovali zákaz vjezdu na školní parkoviště. Speciální povolení k vjezdu mají pouze zaměstnanci školy. Děkuji.

Dr. Z. Bednářová, ředitelka školy