Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

CCXVII Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez

El lunes 20 de marzo de 2023, en torno a la tercera clase, apareció una noticia interesante en nuestro horario de la aplicación Bakaláři.

Se trataba de una excursión programada para el día siguiente. Nos dijieron que iríamos de excursión con nuestro profesor de Historia y Geografía, el Dr. Luis Montilla. Nos dijo que iríamos a la ceremonia conmemorativa del CCXVII Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. Para el pueblo mexicano, la celebración de este héroe es de gran importancia. Por eso nosotros, los alumnos de la clase bilingüe 4.D, también fuimos a la ceremonia. 

 

La celebración del nacimiento de Benito Juárez tuvo lugar el 21 de marzo en Praga, en el Parque Lázaro Cárdenas, donde se encuentra el busto de Don Benito Juárez. La ceremonia comenzó con un discurso de la Embajadora de México, doña Leonora Rueda. La Embajadora se dirigió en español a sus estimados colegas del Cuerpo Diplomático de los países iberoamericanos y a nosotros, los alumnos de la Sección Bilingüe. Todo el discurso fue traducido al checo para los demás invitados checos presentes. A la celebración asistieron, por ejemplo, el señor Jakub Stárek, Alcalde de Praga 6, y otros distinguidos invitados. 

 

¿Y quién era Benito Juárez? Fue una de las figuras más importantes de la historia de México. Benito Juárez era de origen indio (sus padres eran indios zapotecas). Fue educado, estudió derecho, entró en política y llegó a ser gobernador y presidente. Trabajó para mejorar la situación de los indios en la sociedad. Luchó contra el analfabetismo y el desempleo entre la población indígena. Impulsó importantes reformas no sólo para México, sino para toda América Latina. 

 

Todo el discurso de la Embajadora L. Rueda fue de gran orgullo y subrayó el compromiso inquebrantable de México con la coexistencia y la paz mundial en el espíritu de las ideas de Juárez. Sus pensamientos siguen siendo relevantes ahora en el contexto de la actual guerra en Ucrania. Después del discurso, la Embajadora L. Rueda y el Alcalde J. Stárek depositaron coronas florales a los pies del busto de Don Benito Juárez, en torno al cual se desarrolló toda la ceremonia. 

 

La ceremonia se completó con un programa cultural y una demostración de música étnica a cargo de un músico indio. Su actuación fue muy interesante, tocando una gran caracola que emitía extraños sonidos. También tocó los tambores y realizó un ritual de adoración. Tras la demostración de música india, la Banda Militar de la Comandancia de Praga tocó algunas canciones populares checas (hay que decir que algunos compañeros no pudieron resistirse a estas melodías pegadizas y se unieron a la banda cantando). Así terminó la celebración y la Banda Militar de la Comandancia de Praga se marchó junto con la Guardia de Honor. 

 

Después de la ceremonia, se siguieron ofreciendo refrescos, entre ellos té caliente. La mayoría de los asistentes agradecieron el té caliente en el frío tiempo de marzo. Al final, nos hicimos una foto con la Embajadora L. Rueda y un artista de música india. Disfrutamos mucho de toda la ceremonia, era obvio que la Embajadora L. Rueda hablaba de Benito Juárez con entusiasmo y desde su corazón. Considero como muy bueno que, siendo alumnos de la Sección Bilingüe, también pudiéramos asistir a la celebración de Benito Juárez y aprender más sobre esta importante personalidad mexicana. 


Česky: 

V aplikaci Bakaláři nám v pondělí 20. března 2023 kolem třetí vyučovací hodiny naskočila do rozvrhu zajímavá novina. Byla to exkurze naplánovaná hned na další den. Dozvěděli jsme se, že na tuto exkurzi půjdeme s naším profesorem španělské historie a geografie Dr. Luisem Montillou. Řekl nám, že půjdeme na CCXVII. výročí narození mexického státníka, Benita Juáreze. Pro mexické obyvatelstvo mají oslavy tohoto hrdiny velký význam. A proto my, studenti bilingvního studia, třída 4.D, jsme se na oslavu také vypravili. 

 

Oslava narození Benita Juáreze se konala 21. března v Praze, v parku Lázara Cárdenase, kde je umístěna busta dona Benita Juáreze. Slavnost začala projevem mexické velvyslankyně, paní Leonory Ruedy. Paní velvyslankyně mluvila k váženým kolegům z diplomatického sboru iberoamerických zemí a k nám, studentům bilingvní sekce, španělsky. Celý proslov byl pro další zúčastněné české hosty překládán do češtiny. Oslavy se zúčastnil například pan Jakub Stárek, starosta Prahy 6, a další významní hosté. 

 

A kdo to byl Benito Juárez? Byla to jedna z nejvýznamnějších osobností mexické historie. Benito Juárez byl indiánského původu (rodiče byli Indiáni z kmene Zapoteků). Byl vzdělaný, vystudoval práva, vstoupil do politiky a stal se guvernérem a prezidentem. Usiloval o zlepšení postavení Indiánů ve společnosti. Bojoval proti negramotnosti a nezaměstnanosti původních obyvatel. Prosadil významné reformy nejen pro Mexiko, ale i pro celou Latinskou Ameriku. 

 

Celý proslov paní velvyslankyně L. Ruedy byl velmi hrdý a zdůraznil neochvějné odhodlání Mexika zasazovat se o soužití a mír ve světě v duchu Juárezových myšlenek. Jeho myšlenky jsou i nyní aktuální v souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině. Po skončení proslovu paní velvyslankyně L. Rueda a pan starosta J. Stárek položili květinové věnce k patě busty dona Benita Juáreze, kolem níž se celý obřad odehrával. 

 

Ceremonie byla doplněna ještě kulturním programem a ukázkou etnické hudby indiánského hudebního umělce. Jeho vystoupení bylo velmi zajímavé, hrál na velkou lasturu, která vydávala zvláštní zvuky. Hrál také na bubny a prováděl jakýsi uctívací rituál. Po ukázce indiánské hudby zahrála znovu kapela Armády ČR několik našich českých lidových písní (těmto chytlavým melodiím pár spolužáků neodolalo, a tak se ke kapele svým zpěvem přidali). Tím byla slavnost ukončena a kapela Armády ČR odešla společně s Čestnou stráží. 

 

Po slavnosti bylo ještě nabízeno občerstvení včetně teplého čaje. Teplý čaj většina zúčastněných v daném březnovém chladném počasí jen uvítala. Ještě úplně na závěr jsme se vyfotili s paní velvyslankyní L. Ruedou a indiánským hudebním umělcem. Celá slavnost se nám moc líbila, bylo vidět, že paní velvyslankyně L. Rueda mluvila o Benito Juarézovi s nadšením a od srdce. Bylo dobře, že jakožko studenti bilingvní sekce, jsme se mohli oslavy Benita Juáreze také zúčastnit a dozvědět se něco víc o této významné mexické osobnosti. 

 

Ruben Blann, 4.D 

Sdílet na Facebook
Zpět...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti