Pokouším se připojit k serveru...

Připojení k serveru bylo ztraceno. Vyčkejte na znovuobnovení stránky, nebo ji obnovte ručně.

ZAVŘÍT

Gymnázium, Praha 4,
BUDĚJOVICKÁ 680

Rozvrh Suplování Bakaláři Jídelna

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na Gymnáziu Budějovická funguje již od roku 1995, kdy se ke službě výchovného poradenství připojilo i pedagogicko-psychologické poradenství.Od roku 2005 potom služby školního metodika prevence rizikového chování a od roku 2022 služby kariérové poradkyně a koordinátorky práce s nadanými. V současné době je cílem ŠPP hlavně pomoc studentům, jejich rodičům i pedagogickému sboru v oblastech jako je zvládání nároků studia na našem gymnáziu, zvládání zátěže, stresu, poradenství v souvislosti s volbou další vzdělávací nebo profesní cesty, péče o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, ale i poradenství při řešení jakýchkoliv osobních, vztahových nebo rodinných obtíží.

 

Naším záměrem je nabídnout a v případě zájmu poskytnout bezpečnou a důvěryhodnou poradenskou službu, která je současně efektivní a vede k řešení aktuálních problémů, které vás nebo vaše okolí tíží.

 

Naše činnost je vázána zákonnými normami, profesním etickým kodexem, samozřejmostí je váš souhlas s naším působením a zachovávání naprosté diskrétnosti. Služby ŠPP nabízíme jako možnost, je jen vaší volbou, zda ji využijete.

 

Výhodou ŠPP je znalost vnitřního prostředí školy, těsná vazba na pedagogický sbor i na vedení školy a neustálá blízkost studentům i jejich případným potížím. Právě díky znalosti vývoje vzniku problému je možné ho začít řešit okamžitě.

 

Úzce spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4, která nám poskytuje průběžné konzultace, metodickou pomoc a vlastní zkušenosti z řešení podobných problémů v jiných školách.

 

Veškerá činnost ŠPP je pro uživatele služby bezplatná.

 

Existence ŠPP není financována žádným vnějším zdrojem (např. evropské fondy, granty), jde o vlastní iniciativu našeho gymnázia.

 

Neoddělitelnou součástí poradenských služeb na našem gymnáziu je úzká spolupráce s vedením školy, s jednotlivými třídními učiteli, s vyučujícími výchov i s pedagogy, kteří se podílejí na tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů.

Školský zákon: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

 

Vyhláška - speciální vzdělávací potřeby: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

 

Vyhláška - poradenské služby na školách: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-72

 

Zákon o sociálně právní ochraně dětí: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359

 

Zákon o ochraně osobních údajů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101

 

Zákon o zpracování osobních údajů: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110

 

Zákon o rodině: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-94

Číst více...
Číst více...
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680
IČO: 00335479, IZO: 000335479

Ředitelka školy
PaedDr. Bednářová Zdeňka
+420 227 053 121
zdenka.bednarova@gybu.cz
Všechna práva vyhrazena ©2022 Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 | Prohlášení o přístupnosti